Een boot bouwen

 

Lesvoorbereiding Constructie
 
 
 
 
 
Productdoel:
De kinderen:
 
Kunnen zich inleven in het verhaal van Woeste Willem.
 
Kunnen samenwerken tijdens het bouwen.
 
Kunnen een piratenschip bouwen.
 
Procesdoel:
De kinderen:
 
Kunnen zonder begeleiding een hut/ schip bouwen. 
 
Middelen:
 
Een groot wit laken (het zeil)
 
Een groot zwart zeil (het water)
 
Palen uit de gymzaal (mast)
 
Kartonnen dozen (afbakening van het schip)
 
Stuk gesneden dozen (ondergrond schip)
 
Ooglapjes
 
Piraten zakdoeken voor op het hoofd
 
Piratenvlag
 
Het boek ‘Woeste Willem’
 
 
Fase 1 inleiding: 
De kinderen zitten op banken in de speelruimte.  
Ik laat de uitvergrootte vertelplaat zien waar Woeste Willem samen Frank kijkt naar het
laatste stukje van zijn schip. Ik vraag de kinderen of ze voor hen een nieuw schip willen
bouwen. Zo krijgt de opdracht meer betekenis voor de kinderen. 
 
Fase 2 kern:
Ik laat de kinderen  de middelen zien waar ze het schip mee kunnen bouwen. De kinderen
moeten er samen uitkomen waar ze wat voor gebruiken. Ik zit er bij om een bemiddelende
rol op me te nemen. Wanneer ze op iets stuiten en er zelf geen oplossing voor weten zal ik
hier mee helpen. Samenwerken is bij deze opdracht van groot belang en ik zal hier ook op
toe zien dat, dat gebeurt. Ik wil niet dat er kinderen uitvallen. 
 
 
Fase 3 afsluiting:
Vijf minuten voordat we moeten stoppen ga ik samen met de kinderen op de bank zitten.
Ik vraag de kinderen wat ze gemaakt hebben en hoe ze dat hebben gedaan. 
Terug in de klas mogen alle kinderen uit de klas komen kijken naar het schip. Het schip
blijft nog 1 dag staan zodat er de volgende dag ook nog in gespeeld kan worden. 
 
 

Maat en ritme

Met een trom ritme slaan waarop de kinderen oefeningen moeten doen.