Bewegen met beren

0

 

FORMULIER 1

VOORBEREIDING KLASSIKALE ACTIVITEIT

BOKO 1 ‚

BOKO 2 ‚

BOKO 3 ‚

 

‚   campus Diest

     Demerstraat 12 – 3290 Diest

     tel. 013 35 06 90 – fax 013 33 54 01

     e-mail: dlo.diest@khleuven.be

 

‚   campus Heverlee

     Naamsesteenweg 355 – 3001 Leuven (Heverlee)

     tel. 016 39 92 00 – fax 016 40 70 87

     e-mail: dlo.heverlee@khleuven.be

 

‚ oefenactiviteiten

 

‚ stage-activiteiten

 

datum

:

Vrijdag 25 april 2003

 

kleuteronderwijzer

:

Juf Sofie

naam

:

Pieters Annelien

 

leeftijd kleuters

:

3-jarigen

klas DLO

:

3 boko

 

aantal kleuters

:

25 en 17 kleuters

school

:

Ges. Vrije Basischool

 

belangstellingscentrum

:

Grote beer en kleine beer

 

 

“Sint -Anna”, Baal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activiteit(en): Bewegingsmoment ‘ Beer kom uit je hol ‘

 

onderwerp (indien van toepassing): Beren

 

 

 

Doelstellingen:

 

ONTWIKKELINGSASPECTEN 1

CONCRETISATIE

 

          Samenwerken (21)

 

 

 

 

          Grootmotorisch bewegen (44)

 

 

 

          Dynamisch bewegen (49)

 

 

 

 

 

 

 

          Aangepast bewegen in de ruimte (50)

 

 

 

          Auditieve boodschappen interpreteren en er gepast op reageren (70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          met meerdere kleuters een activiteit doen; de kleuters gaan langere tijd samen spelen,

          het samenspelen gebeurd door het uitvoeren van een spel gebaseerd op duidelijke afspraken en regels

 

          tijdens de bewegingsactiviteit gaan de kleuters de verplaatsingsvormen lopen en stappen gebruiken en toepassen,

          de hanteervorm aantikken, gericht op oog -handcoördinatie wordt toegepast

 

          de kleuters gaan gedurende de activiteit; bewegingen afremmen, snel reageren, gedifferentieerd bewegen en bewegingsenergie doseren,

          de kleuters gaan gepast reageren wanneer de muziek stopt door snel naar de afgesproken plaats te lopen en tonen dit ook door de intentie tot stoppen te tonen

          de kleuters gaan snel reageren in spannende situaties met eenvoudige prikkels

 

          de kleuter kunnen omgaan met plaats, richting, afstand en bewegingsbanen van andere personen

          een afgesproken plaats terugvinden ( veilige plaats ),

          inspelen op enkele bewegende personen

 

          auditieve boodschappen ( muziek, beer wordt wakker, signaal ) herkennen, begrijpen en op de auditieve boodschappen gepast reageren door de juiste reactie uit te voeren ( naar de veilige plaats lopen )

 

 

 

 

 

 

1 ontwikkelingsaspecten zoals geformuleerd in het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool

2 verwijzing naar de decretale ontwikkelingsdoelen  vanaf het tweede jaar

 

Richtlijnen voor verbetering door de student:

 

nieuwe voorbereiding / totale herwerking

 

aanvulling in de tekst

 

aanvulling op een apart blad

 

 

 

Geraadpleegde bronnen:

 

à Florquin, V. en Bertrands, E.  ( 1986 ).<span style="mso-s

No comments