Sinterklaas bovenbouw

 

Beginsituatie
In de onderbouw van de school zijn ze druk doende met sinterklaas. Ik vind dat in de bovenbouw ook aandacht aan deze tijd mag worden geschonken op het niveau van de ll. Het verhaal dat ik ga vertellen heeft eigenlijk een levensbeschouwelijke betekenis welke te maken heeft met deze tijd van het jaar.
 
Doel van de les voor de kinderen
Door het vertellen van het verhaal en achteraf praten met de ll. over dit verhaal zal het voor de ll. duidelijk worden dat deze tijd van feesten en cadeautjes krijgen en geven, een hele bijzondere tijd is. Dat er in de gewone ogenschijnlijk onbeduidende dingen van het leven een “levensbeschouwelijke dimensie” aanwezig is.
 
Mijn lesdoel
De aandacht van de leerlingen krijgen en houden door mijn manier van vertellen.
 
Organisatie van de les
1. Verhaal vertellen oefenen.
  1. Kopieën maken.
  2. Appels halen
  3. Kinderen zitten tijdens het vertellen achter hun tafels.
 
Inleiding van de les
* Didactisch:
Ik probeer de kinderen nieuwsgierig te maken door een mooie grote appel te laten zien. Ik vertel dat dit ik deze appel op een hele bijzondere manier heb gekregen en dat het dus ook een hele bijzondere appel is. Ik ga de appel voor de klas opeten: zo probeer ik ze te prikkelen/nieuwsgierig te maken naar het verhaal van deze appel.
 
* Organisatorisch
Uiteindelijk wil ik mijn verhaal maar maak wel eerst een aantal afspraken:
1.      Terwijl ik aan het vertellen ben is iedereen stil en niet met andere dingen bezig.
2.      Iedereen neemt een goede luisterhouding aan.
Duur van de inleiding: 10 minuten
 
 
 
Korte samenvatting van het verhaal:
In deze les vertel ik een verhaal over een appelboom. Deze boom is een hebberige boom, hij wil zijn appels niet loslaten want ze zijn van hem. In mijn verhaal komt de boom tot de ontdekking dat hij niet juist bezig is, er gebeurt iets waardoor hij tot dit besef komt. Hij beseft dat hij de appels ook maar gekregen heeft en dat het leuk is om ze weg te geven, andere er een plezier mee te doen.
Duur van het vertellen van het verhaal: 10 minuten
 
Vervolg op het vertellen
Een kort klassengesprek met als doel na te gaan of de kinderen de essentie van het verhaal terug kunnen brengen op deze tijd van het jaar.
Duur: 10 minuten
 
Afsluiting
Om hélemaal in de sinterklaasstemming te komen wil ik een korte sinterklaasquiz doen. De ll. kunnen hiermee een “prijs”winnen. Ik vertel nog niet wat die prijs is, aan het eind van de quiz krijgt iedereen ll. een appel van de boom uit mijn verhaal!
De quiz bestaat uit drie opdrachten:
 
Opdracht 1 en 2
Ik lees korte fragmentjes voor. Het is de bedoeling dat de ll. heel goed moeten luisteren want n.a.v. deze fragmentjes stel ik steeds een vraag.
 
Opdracht 3
Het oplossen van 4 rebussen
 
Deze opdrachten staan natuurlijk in het teken van sinterklaas!
De ll. schrijven de antwoorden op een blaadje, deze antwoorden worden klassikaal nagekeken.
Duur van de quiz: 10 minuten

Overeenkomsten en kenmerken

De kinderen gaan de voorwerpen in die in de kring liggen verzamelen, ieder kind pakt spulletjes die bij elkaar horen. En vertellen waarom ze dat ...