Het vogelspel

Het spel:

Het vogelspel bestaat uit quizvragen en uit pictionary opdrachten. Het wordt gespeeld door een paar teams (dit ligt aan de grote van de groep). Bij de quizvragen spelen alle teams mee. Bij het goed beantwoorden van een vraag krijgt het team eenpunt. Een team heeft gewonnen wanneer ieder teamlid in een team een punt heeft. Bij het pictionary gedeelte tekent een kind iets op het bord en moet zijn of haar team raden wat het is, dit gaat op tijd( klok, zandloper).

 

 

Bij een klas van +/- 30 kinderen zijn 3 teams genoeg. Ieder team zit bij elkaar. Ze bespreken eerst hoe hen team gaat heten, de naam moet iets met vogels te maken hebben.

De kinderen mogen niet door elkaar heen praten. Bij het beantwoorden van de vragen moeten ze eerst met elkaar overleggen. Meteen het goede antwoord schreeuwen mag niet, ze zijn een team en moeten samen spelen. Wanneer een team toch gaat schreeuwen, of ruzie krijgt moeten ze dat binnen het team oplossen. Teams die zich niet aan de regels houden bij een vraag worden voor die vraag gediskwalificeerd.

De benodigdheden:

 • Bord + krijt

 • Juist en onjuist bordjes voor de teams

 • Quizvragen, stellingen en open vragen.

 • Tekensuggesties voor het pictionary gedeelte

Quizvragen:

De quizvragen zijn onderverdeeld in stellingen en open vragen

 

De stellingen:

 • De Dodo is al sinds 400 a 500 jaar uitgestorven. Juist

 • In Nederland wonen ongeveer een half miljoen wilde eenden. Juist

 • IJsvogels lusten alleen ijs. Onjuist

 • De mus legt ongeveer 4 tot 6 eieren per keer. juist.

 • Er zijn meer vrouwtjes dan mannetjes eenden in Nederland. Onjuist.

 • Er bestaan 84 soorten ijsvogels. Juist.

 • De boomvalk vliegt op zijn allerhardst 140 kilometer per uur. Juist.

 • Ondeveer 25 % van alle eenden huwelijken houd langer dan een jaar stand, de andere gaan eerder uit elkaar. Juist.

 • De ekster is een zangvogel. Juist

 • Huismussen leven in heel Europa behalve in België. Onjuist. Overal Europa behalve in IJsland.

 • Een mus is ongeveer 5 cm groot. Onjuist, 15 cm.

 • Een uil kan in het donker goed zien. Juist

 • Het fazanten mannetje heeft een kleuriger verendek dan het fazanten vrouwtje. Juist.

 • Alle papagaaien kunnen praten. Onjuist.

 • De meeste vogels hebben een kliertje in hun huid, waaruit ze vet halen, dit smeren ze met hen snavel op hun veren, en zo blijft hen verenpak waterdicht. Juist.

 

Open vragen:

 

 • heeft de ijsvogel een korte of een lange staart? Korte.

 • Hoeveel weken duurt het voordat een muskuikentje kan vliegen? 2 weken.

 • Waarom nemen mussen een zandbad? Om de lastige kleine beestjes uit hun verendek te wassen.

 • Waarom gaat de aalscholver na een tijdje te hebben gezwommen altijd even op een paaltje zitten met zijn veren verspreid? Om te drogen.

 • Hoeveel eieren legt een kieviet per keer? 4

 • Wie kwaken er meer? De mannetjes of de vrouwtjes eenden? Vrouwtjes.

 • Wat eten pasgeboren eendjes/ pulletjes de eerste weken van hun leven? Insecten die ze van het wateroppervlak oppikken.

 • Waarom bouwen meerkoeten vaak hun nest op een eilandje? Veiligheid.

 • Heeft een roofvogels een stompe of een scherpe puntige snavel? Scherpe puntige.

 • Heeft de kuifeend een kuif of een klein staartje aan zijn achterhoofd? Klein staartje aan zijn achterhoofd.

 • Waarom gaan veel vogels in de winter naar het zuiden vliegen? Daar is het warmer.

 • Hoe noem je een groep vogels die vliegt? Zwerm.

 • Wie heeft een grotere knobbel, de vrouwtjes of de mannetjes zwaan? Het mannetje.

 • Waar stopt een struisvogel zijn kop vaak? In de grond

 • Leggen pinguïns eieren in een nest of krijgen ze in een keer een jong, zonder ei. Eieren in een nest.

Tekenopdrachten:

 • kip

 • ei

 • veer

 • eend

 • struisvogel

 • zwaan

 • snavel van een roofvogel

 • haan

Afsluiting:

Per goed antwoord krijgt een team dus een punt. Deze worden genoteerd op het bord. Wanneer in een team genoeg punten voor alle teamleden stopt het spel. Het winnende team krijgt een applaus.Bij ongelijke grote van teams ga je tot een afgesproken aantal punten

Aanbieders Digiborden

Een overzicht van digiborden gerangschikt in drie technieken. De naam van het bord staat als eerste genoemd, gevolgd door de naam van de leverancier of ...