Beer sjabloneren

 

 

Zelfstandige activiteit 3: Beer sjabloneren

 

Omschrijving activiteit: De kleuters maken een beer op een stuk stof door een uitgesneden berenprent te sjabloneren.

 

 

 

Doelstellingen:

 

ONTWIKKELINGSASPECTEN

CONCRETISATIES

 

 • muzisch omgaan met materialen en beelden (41)

 

 

 

 • De kleuters ontdekken de mogelijkheden en de uitdrukkingsmogelijkheden van materiaal en beelden door een te werken met een sjabloon en verf op een stukje stof.

 • De kleuters kunnen een bepaalde techniek op de juiste wijze toepassen om zo tot een gewenst resultaat te komen en een fijner, kleiner werkstuk te creëren. (sjabloon juist beschilderen en hanteren).

 

 • kennis en ervaringen creatief voorstellen (62)

 

 

 • De kleuters herkennen een eenvoudige concrete representatie van een beer met ballonnen en gaan proberen om dit zo goed mogelijk weer weergeven, de kleuters kunnen opgedane ervaringen in verband met beren tekenen op het stukje stof en ( kennis en ervaringen weergeven )

 •  

 • kleinmotorisch bewegen (45)

 

 

 • De kleuters voeren kleinmotorische technieken voldoende gedoseerd en ontspannen uit (schilderen op sjablomen en beren schilderen).

 

 

 

 

Opdracht:

 

De kleuters krijgen twee stukken stof en mogen op de ene kant het sjabloon afdrukken van de beer met ballonnen. Op de andere kant van de vlag gaan ze proberen beren te schilderen of iets dat met beren te maken heeft. Zo creëren ze een mooi stukje stof, dit stukje stof kan aan elkaar gemaakt worden en vormt zo een klein zakje.

 

Begeleiding tijdens de activiteit:

 

Leidster observeert en stimuleert de kleuters, legt indien nodig de opdracht nogmaals uit en helpt hen waar nodig. De leidster kijkt erop toe dat de kleuters de penselen na het gebruik terug in het juiste potje verf plaatsen, op die manier worden de verschillende kleuren niet gemengd.

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten:

 

 • De leidster kijkt toe af de kleuters het sjabloon op de juiste manier hanteren en deze goed aandrukken, zodat ze eronder niet verven.

 • De leidster geeft voldoende ideeën en impulsen aan om de kleuters; voorwerpen te laten schilderen op het andere stofje. ( kleine beer, berenpootjes,…).

 

Materiaal:

 

 Twee stukken stof

 Verf, verfborstels

 Sjabloon

 

Afspraken en opruimtaken:

 

Afspraken:

 

 • wanneer de kleuters deze verfactiviteit uitvoeren staan zij recht aan de tafel en dit om zo flexibel mogelijk te kunnen bewegen naar de verschillende hoeken van de stof en verschillende kleuren verf toe,

 • wanneer de kleuters verven doen zij steeds een schortje aan en houden dit aan gedurende de hele verfactiviteit,

 • de handen worden gewassen na het verven,

 • de penselen worden steeds weer in het zelfde verfpotje geplaatst, op deze manier blijven de verfkleuren zuiver,

 • wanneer een verfkleur bijna opgebruikt is mogen de kleuters dit komen zeggen en zal de leidster het potje bijvullen,

 • de verfborstels en verfpotjes staan in het midden van de tafel en mogen door iedereen worden gebruikt,

 • wanneer we schilderen proberen we om met onze penselen niet op tafels, stoelen of andere kleuters te schilderen.

 

Opruimtaken:

 

Na het opruimsignaal ruimen de kleuters alles op:

 • de kleuters leggen de verfborstels die zij gebruikt hebben in een daarvoor bestemde doos,

 • de kleuters leggen de afgewerkte stukjes stof op de kranten die de leidster hiervoor klaar gelegd heeft,

 • de kleuters doen hun schortjes uit en hangen deze terug op hun juiste plaats,

 • de kleuters wassen hun handen.

 

De leidster zorgt ervoor dat de gemaakte werkjes te drogen worden gelegd.