Orden de prenten

 

 

 

Geleide activiteit 1: In volgorde plaatsen van prenten ( Beertje Bram )

 

Omschrijving activiteit: De kleuters bespreken de gekopieerde prenten, kleuren deze in, knippen ze uit en kleven ze opnieuw in de juiste volgorde.

 

 

datum

:

Maandag 28 april 2003

leeftijd kleuters

:

3-jarigen

aantal kleuters

:

4 kleuters

belangstellingscentrum

:

Grote beer en kleine beer

naam student

:

 

 

 

 

 

Motivatie tijdens het keuzeproces :

 

De leidster haalt een blad tevoorschijn met hierop verschillende prentjes (die een verhaal vormen) en vraagt aan de kleuters wat er op de prenten is afgebeeld.

Samen met de kleuters bespreekt ze de verschillende prentjes die er op het blad staan.  Ze vertelt aan de kleuters dat er wel wat mis is met deze prentjes. 

De kopieermachine heeft alle prentjes door elkaar geschud tijdens het kopiëren en hierdoor klopt de volgorde van het verhaaltje niet meer.

De leidster vraagt aan de kleuters of zij misschien de prenten terug in de juiste volgorde kunnen plaatsen ?

 

Doelstellingen:

 

ONTWIKKELINGSASPECTEN

CONCRETISATIES

 

          Intens kijken (55)

 

 

          de kleuters kijken goed naar de verschillende prentjes om zo de juiste volgorde van de prenten te herkennen

          de kleuters bekijken hun eindresultaat goed en kijken na of alle prenten wel in de juiste volorde liggen

 

          Kennis en ervaringen stuctureren (61)

 

 

          de kleuters gaan de prenten verkennen waarin een seriatie is ‘ingebouwd’ en gaan seriëren op basis van moeilijkere kenmerken (verschillen in de tijd: eerst doet hij dat, nadien…)

 

          Visuele boodschappen interpreteren en er gepast op  reageren (74)

 

 

          de kleuters begrijpen de betekenis van de pictogrammen die verwijzen naar één gegeven betekenis (afbeeldingen van het slaapritueel) en gaan deze in de juiste volgorde plaatsen

 

 

 

 

 

 

Opdracht:

 

De kleuters gaan:

 

          de kleuters knippen eerst de verschillende prenten op het blad uit; wanneer alle prentjes zijn uitgeknipt leggen ze deze voor zich op een rijtje,

          de kleuters bekijken de prenten goed en bepalen welk prentje eerst komt, welk tweede, enz…

          de kleuters leggen de prenten op hun blad (met raster op), wanneer alle prentjes geplaatst zijn kijken ze nog eens goed of de prenten elkaar opvolgen en dus in de juiste volgorde liggen. 

          de kleuters kleven de prenten één voor één op, 

          de kleuters zetten hun stempen op de achterzijde van het blad.

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding tijdens de activiteit:

 

De leidster stimuleert en helpt de kleuters waar nodig, de leidster begeleidt deze activiteit en overloopt samen met de kleuters de stappen die dienen genomen te worden.

 

          de leidster kijkt na of de kleuters hun prentjes in de juiste volgorde opkleven, 

          wanneer er iets niet klopt bespreekt de leidster samen met de kleuter wat er verkeerd kan zijn of welke prentjes hij/zij moet omwisselen,

          de leidster bevestigt de juiste volgorde zodat de kleuters de prenten kunnen opkleven.

 

Aandachtspunt:

 

          De leidster bevestigt eerst de volgorde die de kleuters op hun raster gelegd hebben voor dat de kleuters beginnen met het opkleven van de prenten,

          maximum aantal kleuters à 5 kleuters,

          de kleuters proberen op de lijnen te knippen,

          de kleuters leggen eerst de prenten in de juiste volgorde, nadien kleven de kleuters de prenten op,

          elke prent in een vakje plakken, wat het beertje het eerste doet plakt men bovenaan links, wat hij het laatst doet onderaan rechts,

          de kleuters plaatsen hun stempel plaatsen op de achterzijde van het blad zodat de leidster nadien weet welk blad van wie is.

 

Materiaal:

 

à werkblaadje

à blad  (met raster)

à schaar

à lijm

 

Afspraken en opruimtaken:

 

Afspraken:

 

          er mogen maximum 5 kleuters deelnemen aan de activiteit,

          de leidster controleert de volgorde voor dat de kleuters beginnen met kleven.

 

Opruimtaken:

 

Na het opruimsignaal ruimen de kleuters alles op:

          de scharen worden terug in hun doosjes gelegd en op hun juiste plaats terug geplaatst,

          de lijmstiften worden terug in hun doosjes gelegd en op hun juiste plaats terug geplaatst,

          de snippers worden in de papiermand gegooid,

          de kleuters plaatsen de stoelen terug onder tafel.