Wie maalt om de molens

Het verhalend ontwerp ‘Wie maalt om de molens?’ gaat over molenaar Swarteschaep. Molenaar Swarteschaep heeft per ongeluk een klap van de molen gekregen. En nu is hij uit op wraak. Swarteschaep wil alle molens in Nederland met de grond gelijk maken. Aan uw leerlingen de taak om de verwarde molenaar Swarteschaep tegen te houden. Hoe werkt het?

1. Ga naar overzicht van alle downloads op www.moleneducatief.nl

2. Print alle onderdelen

3. Lees de werkwijzer voor de docent

4. Bestel exemplaren van de molenkrant voor uw leerlingen

5. Laat de kinderen de molenkrant bekijken en de bijbehorende opdrachten uitvoeren.

6. Lees met de klas het eerste deel van het verhalend ontwerp en volg vervolgens de instructies.

 

Doelgroep en doel

Dit verhalend ontwerp is bedoeld voor groep 7 en 8 van de basisschool, maar het lesmateriaal is ook zeer geschikt voor het praktijkonderwijs. Naar aanleiding van het verhaal over molenaar Swarteschaep voeren de leerlingen allerlei activiteiten uit rondom molens. Zo breiden zij hun kennis over molens uit.

Het verhaal biedt enerzijds structuur en anderzijds een uitdagende leeromgeving. Binnen het verhaal is ruimte voor eigen beslissingen en initiatieven van de leerlingen.

De onderdelen Het verhalend ontwerp bestaat uit een molenkrant, een brief en dagboekfragmenten van molenaarsknecht Janus van de Wind, eisen voor het molenkeurmerk en een werkwijzer voor de docent. U kunt de verschillende onderdelen downloaden via www.moleneducatief.nl. Van de molenkrant kunt u per klas 25 extra exemplaren bestellen via info@moleneducatief.nl.

Drama les Standbeelden

Je leert de kinderen om op een bepaald teken als standbeeld stil te staan. Na mate de les verloopt kun je ook leerlingen elkaar als ...