De spiegeldans

 

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

 

Lesvoorbereiding vak: Bewegingsonderwijs

 

Naam student:

 

Klas:

 

Stageschool:

 

Groep:

1/2 

Datum:

 

Begeleider:

 

Postvak:

 

 

 

 

Lesopdracht

Spiegeldans

 

Beginsituatie

Er zitten 24 kinderen in de klas van 4 tot 6 jaar oud.

Ze zijn al bekend met bewegingslessen.

Deze les wordt gegeven in het speellokaal.

 

Leerdoelen kinderen

  • op tromgeluid reageren
  • actief meedoen
  • zich aan de opdrachten houden

 

Leerdoelen student

  • duidelijke en korte instructie
  • duidelijk laten horen wie er goed meedoet
  • duidelijke afspraken maken
  • kinderen meteen aanspreken wanneer ze niet goed meedoen

 

INLEIDING

 

Lesinhoud (5 minuten)

Rondwandelen wanneer ik op de trom sla bevriezen de kinderen en staan ze stil.

 

Onderwijsleerproces

Ik let erop dat de kinderen zich aan de opdracht houden.

 

Leeractiviteiten

De kinderen lopen rond en staan helemaal stil wanneer ik op de trommel sla.

 

Organisatie/differentiatie

De kinderen lopen door de zaal.

 

Media

Trommel

Stokje

 

 

 

 

 

 

 

 

KERN

 

Lesinhoud (15 minuten)

Spiegeldans

 

Onderwijsleerproces

Ik vraag eerst of de kinderen mij kunnen nadoen. Dan gaan ze de spiegeldans met hun maatje doen. Tegenover elkaar staan en elkaar nadoen op de muziek.

 

Leeractiviteiten

De kinderen staan tegenover elkaar en doen elkaar na. 

 

Organisatie/differentiatie

De kinderen staan verspreid door de zaal.

 

Media

cd

 

                                                                                                                

AFSLUITING

 

Lesinhoud (10 minuten)

Kringspel tik, tik, tik wie ben ik?

 

Onderwijsleerproces

Ik probeer zoveel mogelijk kinderen aan de beurt te komen.

 

Leeractiviteiten

De kinderen spelen het spel Tik, tik, tik wie ben ik.

 

Organisatie/differentiatie

De kinderen zitten in de kring.

 

Media