Water is divers: invalshoeken voor het thema water

water.jpg
water.jpgWater is divers en kent vele invalshoeken. Voor een goede aansluiting bij de kinderen is het leuk om het onderwerp in een context dicht bij hun belevingswereld te plaatsen. Zoek aansluiting bij nieuws of een (lokale) actualiteit en/of zoek naar situaties dicht bij huis. Voorbeelden van invalshoeken zijn:
 
Wat is water? 
 
Water stroomt, water bevriest, er is water in de lucht. Er is vies water en schoon water, wat weer niet hetzelfde is als helder water. Sommige voorwerpen drijven, andere zinken. Kortom de natuurkundig en scheikundige aspecten van water, die kinderen elke dag tegen komen.
 

Water in de wereld.
 
Hoeveel water is er in de wereld? Hoeveel daarvan is 
beschikbaar voor ons? Regenwater en de waterkringloop. 
Hoe is het water verdeeld over de wereld?. Wat 
zijn de consequenties (maatschappelijk, bijvoorbeeld 
in ontwikkelingslanden)? Wat komt daar technisch en 
organisatorisch allemaal bij kijken?
 
Water en natuur. 
 
Er is veel water in onze omgeving, in sloten, singels, 
zeeën, meren. Water is een belangrijke drager van 
ons ecosysteem. Wat is goed water voor de planten en 
dieren? Wat is de functie van het water voor de natuur 
en de omgeving.
 
Droge voeten. 
 
Dijken, waterkeringen, wonen onder de zeespiegel, drijvende 
woningen, peilstokken in de sloten en vaarten. 
Er komt heel wat bij kijken om onze voeten droog te 
houden en al het water op de juiste plaats te krijgen en 
te houden.
 
Water in en om het huis. 
 
Schoon water dat zomaar uit de kraan uit de muur 
komt. Is dat zo gewoon? En waar gaat het vieze water 
uit onze putjes en WC’s naar toe? Wat komt daar allemaal 
bij kijken?
 
Water in de directe leefomgeving. 
 
Water in het zwembad, in de wildwaterbaan, het zee 
acquarium in de dierentuin. Hoe wordt dit water 
schoon gehouden? Ook buiten het eigen huis zijn er 
veel plaatsen waar kinderen water tegenkomen. Een 
kijkje achter de schermen is de moeite waard. Ook de 
dam, de kering, het gemaal in het dorp of stad. Allemaal 
plaatsen waar kinderen regelmatig met water en 
techniek geconfronteerd worden.
 
Water en technologie: 
 
Water winnen uit lucht, energie uit water, membranen, 
water zuiveren met lampen. Allerlei spannende high 
tech dingen die in de praktijk gebeuren met water.

 

Wat proefje

Les over het proeven vanverschillende stoffen op de tong.