Tips

wandelen_voor_water.jpg
wandelen_voor_water.jpgBenader een waterbedrijf of eigenaar van een watergerelateerd gebouw, bouwwerk of evenement in de omgeving. Bedrijven zijn vaak bereid iets te doen voor scholen in de buurt. Pak het thema op vanuit de belevingswereld van het kind (iets uit de omgeving, actueel thema in het nieuws, dichtbij huis). 
Beperk je niet alleen tot proefjes, maar relateer de proefjes aan thema’s en context.  Blijf betrokken bij gastlessen en excursies: overleg goed met de betrokken mensen en pak zelf als docent een eigen rol.  Vraag bij gastles of excursie wat er al in de klas ter voorbereiding kan gebeuren. En wat na de les en/of excursie nog aan het onderwerp gedaan kan worden in de klas. 

Bereid excursies voor met de kinderen (wat willen we weten, wat gaan we vragen).
 
Knutselwerken in het thema, en tijdens het knutselen kunnen ook weer technieken in het thema opgepakt worden (kleurenfilters, flessenorgels, drijvende items etc.). 
 
Maak fotocollages van de excursies 
 
Het waterverbruik vastleggen gedurende de themaweek (of andere periode). Een grote watermeter in de hal. Zowel van ieder kind thuis als op school (grote kinderen de watermeter in de school laten aflezen?).
 
Ouders zijn niet alleen knutselouders en chauffeurs, maar ook professionals: betrek ouders bij het thema: doe een oproep wie er werkzaam is in de watersector.
 
Uitwisselingsprogramma met vo school in de buurt (vo scholieren bereiden les voor voor bo scholieren)
 
Werk het thema uit met collega scholen in de buurt (schaalvoordeel bij excursies en bestellen materiaal etc.).
 
Een sponsorloop: er zijn diverse organisaties die sponsoractiviteiten in relatie met water organiseren (bijvoorbeeld www.wandelenvoorwater.nl)

Meer dan…?

De kinderen zullen door deze opdracht door hebben dat sommige dingen meer lijken dan dat ze zijn.