Vrij bouwen

 

 

 

Zelfstandige activiteit 3: Spelen met de blokken op de mat

 

Omschrijving activiteit:  De kleuters mogen op de blokkenmat spelen met de blokken.  De kleuters mogen vrij kiezen welke constructies zij willen maken, wanneer het spel uitgespeeld dreigt te raken zal de leidster een bijkomende spelimpuls aanreiken.

 

 

datum

:

Donderdag 24 april 2003

leeftijd kleuters

:

3-jarigen

aantal kleuters

:

4 kleuters

belangstellingscentrum

:

Grote beer en kleine beer

naam student

:

Pieters Annelien

 

 

 

 

Motivatie tijdens het keuzeproces :

 

De leidster vertelt aan de kleuters dat er vier kleuters op de mat met de blokken mogen spelen.  De leidster vertelt dat de kleuters mogen maken wat zij zelf willen en dat de leidster zeker zal komen kijken naar hun gemaakte kunstwerken.

De leidster vertelt dat aan de kleuters dat zij ook materialen uit de doos die de leidster aanbiedt mogen gebruiken ( dozen, rollen, … ).

 

Doelstellingen:

 

ONTWIKKELINGSASPECTEN

CONCRETISATIES

 

          Inzichten verwerven over de ruimte (66)

 

 

 

          de kleuters experimenteren met de ruimte; de kleuters gaan voorwerpen herschikken, draaien, stapelen en maken constructies met de blokken

          de kleuters maken kennis met begrippen als op, naast, tussen, onder, boven, … door met elkaar of met de leidster in interactie te treden

 

 

 

          Kleinmotorisch bewegen (45)

 

 

 

 

          de kleuters gaan tijdens het manipuleren van de blokken en het maken van constructies de handen en de vingers bewegen; de kleuters oefenen op het handvaardig zijn,

          de kleuters gaan bij het maken van constructies de ene hand als actiehand en de andere als steunhand gebruiken

          de kleuters gaan tijdens hun constructiespel experimenteren met kleinmotorische technieken; uit elkaar trekken van blokken, twee blokken op mekaar duwen

 

 

 

 

          Samenwerken (21)

 

 

          de kleuters gaan per vier spelen op de blokkenmat; dit samenspelen kan reeds voor een langere tijd en er kan tussen de kleuters samengewerkt worden,

          de kleuters lossen met behulp van de leidster of individueel problemen op die zich tijdens het samenwerken voordoen,

          het voorziene materiaal wordt gedeeld