Tovertouw

Leerdoelen (voor leerlingen)
Het leerdoel voor de leerlingen is
Kennismaken met verschillende lengtes en verschillende manieren om lengtes te bekijken. Een indruk te krijgen van lang en kort.
 
 
Leerdoelen voor jezelf (denk aan semesterdoelen en vakspecifieke doelen)
Mijn leerdoelen zijn:
1.        Zelfstandig les te kunnen geven.
2.        in zaal les kunnen geven zonder stemproblemen te krijgen
 
Leermiddelen
1 touw van 5 meter
 
 
Tijdsduur
           
5 min.
Inleiding: (instructie in de kring)
In de kring vertel ik dat ik vanmorgen iets raars mee maakte toen ik wakker werd. Naast mij in bed lag een touw. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Toen ik het mee nam naar de badkamer om mijn tanden te poetsen, bleek het geen gewoon touw maar een tover touw dat kon spreken. In een groot boek wat ik heb, vond ik de spreuk voor dit tovertouw. Dit gaat als volgt:
touw, touw, tovertouw
wat is je buik en wat is je rug?
touw, touw, ik zeg de woorden nu vlug:
één stap naar achter, twee stapjes terug
kruip er onder door en dan weer terug
touw, touw, spreek je nou?
 
20- min.
Kern:
In de kern gaan de kinderen samen met mij ontdekken, of de beweringen van het touw waar of niet waar zijn.
Het touw beweert het volgende:
         het touw beweert, dat hij langer is dan de klas.
         het touw wedt met de groep, dat hij langer is dan alle kinderen naast elkaar met hun benen wijd.
         het touw beweert, dat hij langer is dan vijf kinderen liggend boven elkaar.
         het touw beweert, dat hij in 2 stappen bij de deur naar het plein is.
         het touw beweert, dat alle kinderen in hem kunnen staan
         het touw beweert, dat hij vijf keer om die dikke boom op het plein heen kan
 
5 min
Slot:: (gesprek in de kring)
In het slot gesprek vraag ik de kinderen wat dat nou eigenlijk is lang en kort. Hoe meet je nou dingen.
Aan te leren begrippen en vaardigheden
Leraaractiviteiten
Leerlingactiviteiten
Aandachtspunten klassenmanagement
Inleiding:
 
Verhaal vertellen over touw, kinderen prikkelen, nieuwsgierig maken
Luisteren, inleven.
Eerst zorgen dat je de attentie hebt van alle kinderen na het weggaan van de ouders en het openingsliedje. Overgang afspreken met Sonny.
Kern :
Kennismaken met: Lengte, lang, kort, verhoudingen en schatten en meten.
Kinderen uitnodigen samen dingen te meten. Kinderen opdrachten geven welke ze kunnen toetsen of ze kloppen of niet.
Meten, oplossingsstrategieën ontdekken, schatten.
Afhankelijk van het weer met de hele klas of met drie kinderen naar buiten om de boom te meten.
Slot:
 
Ervaringen door de kinderen laten delen over meten en lang en kort.
Mee praten en denken. Eigen ervaring delen.