Ruimtegym

 

Naam: Ilse Lemmens

Activiteit: bewegingsonderwijs
Onderwerp: vaardigheden met groot materiaal
Thema: De ruimtevaart
_______________________________________________________________________

 

 

Beginsituatie :

De kleuters zijn 4 jaar en krijgen regelmatig bewegingsopvoeding. Ze zijn vertrouwd
met het principe van een omloop.

Doelstellingen :

De kleuters krijgen de kans om :

 * kerndoelstellingen :

Alle oefeningen van de omloop uit te voeren met de eventuele gradaties en/of
variaties.

* bijkomende doelstellingen :

Fys. : lenigheid, kracht, snelheid

Ps. Mot. . LP . reactievermogen
Evenwicht
Lateralisering
RP : orientatie
richting
afstand

Dyn. Aff. : plezier te beleven aan de verschillende oefeningen

Materiaal :

– fluitje
– klautertoestel
– halve ballen
-bank
– kegels met stokken
– stappotten

Organisatie :

Klassikale activiteiten in de bewegingszaal onder de vorm van een individuele
omloop.

Bronnen :

B.O. 2 ILKO

DOELSTELLINGEN EN PLAN

BEWEGINGSOPDRACHTEN

ORGANISA TIESCHETS

1. Inleiding

 

 -opwarming
 -activatie hart en
 longen
-RP
 . orientatie
 -LP: reactiever-
 mogen

 

 

 

 

 

2. Kern

-LP: evenwicht
– RP: richting,
 afstand

 

 

 

-Fys: lenigheid
 kracht
 – RP: richting

 

 

 

 

– Fys. : lenigheid
 kracht

 

 

 

– Fys. : kracht
 snelheid

-LP: evenwicht
 lateralisering
-Rp. richting

 

 

 

 

 

 

– Fys. : kracht
-LP: evenwicht
-Rp. richting

 

 

 

3. Slot

-tot rust komen

 

De kls lopen rond in de zaal.  Vooraf wordt de afspraak gemaakt dat ze niets aanraken. Op signaal lopen ze
naar 1 van de standen. Hier wordt voorgedaan wat ze moeten doen.

Op de grond zitten en afspraken maken:
-grenzen stellen
-signaal
-richting
-uitleg indien nodig
– kleuters kiezen waar ze starten

 

1. De bank staat met de smalle zijde
 naar boven.
– de kleuters stappen naar de overkant
– de kleuters stappen naar de overkant
met een voddenbal op het hoofd
(deze mag niet vallen)
-de kleuters stappen op de tippen van
hun tenen naar de overkant

2. Klautertoestel van kisten
gemaakt.
-de kleuters klauteren naar boven en
terug naar beneden
-de kleuters doen dit achterwaarts

3. Stokken op hoogte gespannen
d.m.v. kegels.
-de kleuters stappen over de stokken
-de kleuters springen over de stokken
(gewoon, konijnensprongen, …)
-de kleuters kruipen onder de stokken
door

4. Parcours (zigzag) gemaakt van
halve ballen
-de kleuters volgen het parcours al
lopend
-de kleuters volgen het parcours al
hinkelend, afwisselend op het 1inker-
en rechterbeen
-de kleuters volgen het parcours al
huppend, springend (gewoon,
konijnensprongen, …)

5. Stappotten
-de kleuters lopen met de stappotten
van de ene kegel naar de andere,
draaien errond en lopen ook weer
terug

 

-afsluiten
-ervaringen vertellen
-opruimen: de kleuters krijgen deeltaakjes

 

 

 

ADHD en Dyslexie

Dubbeldiagnose dyslexie en AD(H)D

…De laatste tijd, nu hij op een theateropleiding zit, zien we dat jongetje van toen terug. Daarvoor, op school, was hij het vertrouwen en de ...