Stelles

 

Nederlands stellen.
 
Inhoud van de aktiviteit/les:
Doelstelling
1.
voor de leerlingen: De leerlingen kunnen naar mij luisteren en mijn instructies opvolgen. Ze
kunnen a.d.h.v. besproken gegevens een verhaal schrijven.
 
Ter voorbereiding schrijf ik het begin van het verhaal op het bord.
 
Uitvoering van de aktiviteit/les.
1.
Inleiding: Ter inleiding maak ik met de groep een inventarisatie van bezigheden op de boerderij.
Hier moeten toch wel reacties op komen vanuit de groep aangezien zij het met Martin al
meerdere malen over het leven op een boerderij hebben gehad. (dit is het recent thema) deze
inventarisatie schrijf ik op het bord.
2.
Kern: Ik denk dat het verstandig is om de kinderen een begin aan te bieden. Wanneer ik hen
vraag een verhaal over het leven op de boerderij te schrijven, denk ik dat een uitgebreide versie
terug krijg van mijn inventarisatie. Ik vertel over Kim en Andre die een dagje naar hun oom
Karel gaan. Oom Karel woont namelijk op een boerderij. Hij heeft heel veel werk te doen en is
blij dat Kim en Andre komen helpen. Als Kim en Andre aankomen drinken ze eerst even een
glas melk met oom Karel en tante Mieke. Daarna trekken ze grote laarzen aan en gaan naar de
stal……..
De leerlingen maken het verhaal vanaf hier af. Het is de bedoeling dat de leerlingen minimaal
twee gebeurtenissen beschrijven in hun verhaal.
3.
Afsluiting/evaluatie: Ik laat een aantal kinderen hun verhaal voorlezen voor de klas. Ik neem
vooral kinderen die dit graag willen en/of leerlingen waarvan ik gezien heb dat ze serieus hebben
gewerkt aan de opdracht.
 

Geheugenspelletjes

In deze les gaan de kinderen het geheugen trainen d.m.v. het spelen van een paar leuke spelletjes. Ik heb het thema sinterklaas gekozen, maar het ...