Privacy Statement

JaJuf.nl, onderdeel van OneEntry B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. OneEntry B.V.  houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

• Gegevens
• Informatieverstrekking aan derden
• Analyse van gebruikersgedrag
• Cookies
• Bijwerken of verwijderen van gegevens
• Wijzigingen van beleid
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is OneEntry B.V te Amsterdam.

 

1. Analyse van gebruikersgedrag
Wij behouden ons het recht voor om een statistische analyse van gebruikersgedrag en -kenmerken uit te voeren om de interesse in en het gebruik van de verschillende gebieden van de website te meten en om adverteerders te informeren over dit soort gegevens alsmede over het aantal gebruikers die in aanraking zijn gekomen met of geklikt hebben op de desbetreffende reclamebanner. Wij verstrekken aan derden alleen geaggregeerde gegevens uit deze analyses. Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen of beleid van derden die om persoonlijke gegevens verzoeken en u dient het van toepassing zijnde privacybeleid van de desbetreffende partij te controleren.

2. Cookies
U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie en gegevens automatisch verzameld kunnen worden via het gebruik van "cookies". "Cookies" zijn kleine tekstbestandjes waarmee een website terugkerende gebruikers kan herkennen en waarmee wij gedrag kunnen waarnemen en geaggregeerde gegevens kunnen samenstellen om de website te verbeteren en reclame af te stemmen op de doelgroep. Cookies hechten zich niet aan uw systeem en brengen geen schade toe aan uw bestanden. Indien u niet wilt dat er gegevens worden verzameld via het gebruik van cookies, bieden de emeste browsers een eenvoudige procedure voor het in- of uitschakelen van de cookiefunctie.

4. Bijwerken of verwijderen van gegevens
Door het sturen van een email naar info@jajuf.nl kunt u ons op de hoogte stellen van eventuele updates, wijzigingen en verbeteringen ten aanzien van eerder verzamelde gegevens. Daarnaast zullen wij, op uw verzoek, uit commercieel oogpunt redelijke inspanningen ondernemen om uw gegevens te verwijderen uit onze database; door back-ups en verwijderingsrapporten is het echter niet altijd mogelijk om uw registratie te wissen zonder het achterblijven van restinformatie.

5. Wijzigingen van het beleid
Wij behouden te allen tijde het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, veranderen of aan te vullen. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van OneEntry B.V.

 online adverteren www.m4n.nl