Checklist ICT Beleid

ICT beleidsplan is powered by Checklist.com

Vertelpantomime

De leerkracht leest een verhaal voor. Tijdens het verhaal beelden de kinderen dit verhaal uit. Een dramales waarbij ook luisterhouding wordt getraind.