Meten

 

Lesvoorbereiding

 

 

Wiskunde

 

Opdracht: Geef een meetles.

 

Beginsituatie: Bij mijn werkles is mij opgevallen dat een jongentje het meten niet zo goed onder de knie heeft, de rest van de leerlingen waren goed aan het meten. Ik ga in een klien groepje (3 kinderen) deze opdracht uitvoeren, waaronder ook dat ene jongetje.

 

Lesdoelstelling: De leerlingen ervaren door het meten met srtroken van verschillende lengten dat bepaalde voorwerpen groten of kleiner zijn dan andere.

 

Geraadpleegde literatuur: Eigen lesideeenmap

 

Onderwijsleermiddelen klaargezet:

8 lange stroken

8 middelgrootte stroken

8 kleine stroken

1 vel papier, groen, blauw en een rood kleurpotlood

 

 

 


 

leerinhoud

leeractiviteiten

didactische werkvorm en organisatie

introductie

We raden hoe groot onze voeten zijn, zijn ze even groot als de groene, blauwe of rode stroken? En dan meten we na.

 

 

 

 

instructie

We gaan met de groene, blauwe en rode stroken verschillende dingen meten. We gaan dan kijken wat groter en wat kleiner is, maar ook hoeveel stroken iets bijvoorbeeld lang is.

 

verwerking

We gaan verschillende dingen meten en noteren hoeveel iets lang is.

 

raden, meten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luisteren

 

 

 

 

 

 

 

 

meten en noteren

 

vragend, uitnodigend

 

Ik ben met een groepje van drie kinderen buiten de klas bezig, we beginnen op de gang.

We zullen tijdens deze les verschillende materialen en omtrekken meten, binnen en buiten. Het initiatief van leerlingen is hierin ook belangrijk.

 

 

mededelend aanbiedend

 

 

 

 

 

 

 

 

uitnodigend

 

We tekenen wat we meten en dan schrijven we er met streepjes achter of met cijfers hoeveel stroken en voorwerp lang is. Is het voorwerp bijvoorbeeld 2 groene stroken en 1 rood strookje lang is, dan zetten we 2 groene streepjes en 1 rood streepje achter dat voorwerp.

 

 

Herfst rekenen

Voorbereiding op een herfstrekenspelletje, waarbij je eikels, kastanjes, beukenootjes, dennenappels en hazelnoten gebruikt