Leerlijn mikken

 

LESFORMULIER lesdeel bewegingsles mikken

11-12-’03, groep 1

 

 

De activiteit:

 

Met de kinderen een tweetal mikspelen doen. 1ste mikken op een mat tegen de muur. 2de de kinderen de bal in een korf laten gooien.

Leerlijn: Mikken

Thema: mikken in een horizontaal doel en mikken op een mikdoel

 

 

Voor wie is de activiteit bedoeld:

 

Voor groep 1, 4 en 5 jaar.

 

 

Wat weten de kinderen al over het onderwerp van de activiteit:

 

Sensomotorische dimensie: de kinderen hebben al vaker met een bal gespeeld, ik weet niet of de kinderen tijdens de bewegingslessen al mikspellen hebben geoefend.

Cognitieve dimensie: de kinderen kennen waarschijnlijk deze vormen van mikken wel al, maar hebben er nog niet veel mee gedaan.

Emotionele / volitionele dimensie: de kinderen vinden het leuk om met een bal te spelen en te oefenen.

 

 

Wat wil ik bereiken met mijn activiteit, wat is mijn doel:

 

Doelen voor de kinderen: sensomotorisch: de kinderen mikspellen leren en zo het mikken op of in een doel oefenen.

                                          Cognitief: de kinderen leren mikken en weten dat ze op elkaar moeten wachten en niet de bal moeten gooien als een ander kind nog bij het doel staat.

                                          Emotioneel / volitioneel: doordat ze steeds beter leren mikken en raken krijgen de kinderen meer plezier in het mikken.

 

Doelen voor mijzelf: de kinderen een leuke en attractieve bewegingsles aanbieden. Dat de kinderen luisteren naar mijn uitleg. De kinderen leren wat mikken in en mikken op is.

 

 

Welke middelen ga ik gebruiken bij mijn activiteit:

 

Twee ballen, twee matten, twee korven, pionnen, twee pittenzakjes.

 

 

Hoe ga ik mijn activiteit beginnen:

 

Ik begin waar ik eindig met mijn lesdeel tikspelen, namelijk in de kring. Vandaar uit gaan we naar de muur waar ik de matten tegen aan heb gezet. Ik leg het eerste mikspel uit en doe dit voor.

 

 

Wat is de kern van mijn activiteit:

 

De kinderen beginnen met het mikken op de mat in twee groepjes, de kinderen gooien de bal en sluiten daarna weer achteraan in de rij. De kinderen mogen de bal pas gooien op het moment dat er geen ander kind voor de mat staat of er in de buurt staat. Daarna gaan we terug in de kring staan en pak ik de korven en zet deze voor de mat. Ik zet pionnen voor de afstand waar de kinderen moeten gaan staan om te gooien. Ik leg uit wat de kinderen moeten gaan doen en doe het een keer voor. Daarna gaan de kinderen in de twee zelfde groepjes mikken.

 

 

Hoe sluit ik mijn activiteit af:

 

Ik sluit af in de kring waar de kinderen door middel van een kleur in de kleren terug mogen naar de klas.

 

 

Wat kan er fout gaan, hoe los ik die op:

 

De kinderen het spel niet snappen: wanneer er veel kinderen het spel niet snappen de kinderen maar op een plek laten gooien en de kinderen dan meer begeleiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pendelschema

 

 

De leerstof (informatie)

De leerling (de ervaringen van het kind)

De leefwereld ( praktijk, het kind ervaringen laten opdoen)

 

Opnemen: de kinderen luisteren naar mijn uitleg.

 

Bewerken: De kinderen stellen vragen over mijn uitleg.

 

Openen:

 

Delen:

 

Doen: de kinderen gaan mikken op en mikken in oefenen met een bal.

 

Maken:

 

 

 

Ervaren: de kinderen gaan mikken op en mikken in oefenen met een bal.

 

 

Verwerken:

 

Doen: de kinderen gaan mikken op en mikken in oefenen met een bal.

 

 

Maken:

Wat ging er goed, wat ging er fout (evaluatie):

 

Het mikken ging heel goed, ik twee rijen gemaakt, de kinderen moesten steeds de bal aan het volgende kind geven en achter in de rij aansluiten. Dit heb ik gedaan voor de veiligheid en het werkte goed. De kinderen kwamen vaak genoeg aan de beurt.

Ik heb als afsluiting nog een keer een tikspel gedaan, omdat ze dit zo leuk vonden. Daarna heb ik ze laten zitten op de kring en met een kleur naar de klas laten gaan.

 

Evaluatie mentor:

 

Gooien met de bal tegen de mat en gooien in de korf. Goeie oefening voor de kleuters. Je had misschien drie rijen kunnen maken. Dan hoeven ze niet zo lang te wachten, bv 1 rij aan de andere kant van de speelzaal. Laat ze niet te lang 1 zelfde oefening doen.

 

Afsluiting: heksje hoe laat is het: waarom herhaal je dit?

Tijdsduur van de les oké 30 minuten is lang genoeg voor groep 1.

Parachute

Een les bewegingsonderwijs met het gebruik van een oude parachute