Introductie

Belangrijkste leerpunten: Je vergroot je kennis en oorzaak van gedragsproblemen en andere ‘medische’ afwijkingen . Je leert beter en sneller vroege symtomen te herkennen, je verbeterd je vaardigheden om ‘zorgkinderen’ in de klas adequaat te begeleiden. Vroegtijdig signaleren en tijdig ingrijpen, hoe doe je dat bij verdenking op kindermishandeling en kindermisbruik?

doelgroep:

  • Directeuren basisonderwijs
  • Interne begeleiders basisonderwijs
  • Leerkrachten basisonderwijs
  • Remedial Teachers basisonderwijs

 

Onderwijswetten als ‘Weer Samen Naar School’ en ‘Passend Onderwijs’ hebben tot doel ook leerlingen met beperkingen tot het reguliere onderwijs toe te laten. Voor basisscholen heeft dit beleid ingrijpende gevolgen. Directeuren, leerkrachten, intern begeleiders, schoolpsychologen en orthopedagogen worden geconfronteerd met zeer uiteenlopende ‘medische en psychische’ problemen die zich vaak op jonge leeftijd voor het eerst in de klas openbaren.

Problemen die je als school niet zo gemakkelijk even oplost. Alle reden om te proberen via doelgerichte bij- en nascholing het team op school nog beter uit te rusten voor deze lastige taak.

Mark Two Communications, één van de belangrijkste aanbieders van medische nascholingen in Nederland heeft samen met een aantal scholen en vooraanstaande kinderspecialisten de cursus ‘Pluis of niet Pluis?’ ontwikkeld. De eerste cursusbijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 november 2010 in Figi in Zeist.

Wat is het doel van deze nascholing? Tijdens de cursus wordt bij leerkrachten en de andere leden van het team het gevoel voor wat wel en niet ‘pluis’ is verder ontwikkeld en versterkt.

Het gaat daarbij niet alleen om gedragsstoornissen, zoals ADHD, ODD, CD en autisme of om symptomen van angst en depressie maar ook om wat meer ‘tastbare’ aandoeningen als oogstandafwijkingen en gezichtsscherpteproblemen (slecht leren begint met slecht zien) en bijvoorbeeld vage buikklachten. Allemaal zorggerelateerde problemen die zich met regelmaat in de klas voordoen. Hoe herken je klachten sneller en wat kun je als leerkracht doen om de situatie te verbeteren, zonder zelf therapeut te worden.

Onder het motto ‘Kennis Ver(p)licht!’beveel ik deze cursus van harte aan.

Willem de Jong, dagvoorzitter*
Oud-docent en expertise- & productontwikkelaar REC 4.5 Noord Holland

* In zijn dagelijkse begeleidt Willem de Jong onderwijsteams in het omgaan met leerlingen in psychiatrische problematiek (gedragsstoornissen, autisme spectrum, angst en depressie, hechtingsstoornissen enz.). Tijdens de vele sessies die hij op scholen geeft merkt hij dat leerkrachten gedreven en zorgzaam zijn, maar ook graag antwoorden krijgen op puzzels die sommige leerlingen hun voorleggen. Willem de Jong is o.a. auteur van het boek ‘Angst en depressie: een leidraad voor ouders en leerkrachten’.

 

Bol en Blok

hoe kleuters u van alles vertellen over vormeigenschappen