Indianen

Beginsituatie
De leerlingen krijgen vaker muziekles waarin ze een lied aangeleerd krijgen.
 
Lesdoel voor de kinderen
Het leren van een nieuw lied.
De kinderen worden bekend gemaakt met een soort muziek die ze waarschijnlijk nog niet gehoord hebben (indianen muziek) en maken daarbij een klankvoorstelling.
 
Mijn lesdoel
Korte instructie geven.
 
Materiaal
  • cd –speler en cd van de methode “Muziek moet je doen”.
  • Tekst van het liedje.
  • indianenattributen.
 
Organisatie voor de les
  • Tekst van het eerste couplet op het bord schrijven.
  • Van de tekst van de coupletten 2, 3, 4 kopieën maken. 
  • klas in kringopstelling zetten.
  • attributen klaarleggen.
 
Inleiding van de les
didactisch
Ik houd met de kinderen een kort gesprekje over indianen. Aanleiding van het gesprek zijn de attributen die in het midden van de kring liggen.
 
duur: 5 minuten
 
Tweede fase
didactisch
Ik vertel de kinderen dat ik ze naar een lied moeten gaan luisteren waarna ze moeten vertellen wat de twee kinderen die bij de totempaal zitten uitbeelden.
Ik vraag welke indianenkreet ze in het liedje hebben gehoord.
Ik draai het bord om en lees samen met de kinderen de tekst van eerste couplet van het liedje.
Ik doe de indianenkreet voor klap daarna het ritme in mijn handen. Hierna doen de kinderen mij na, ik herhaal dit totdat de kinderen het goed uitvoeren.
Ik laat het liedje nog eens horen en de kinderen lezen het liedje mee vanaf het bord, ze spreken de indianenkreet mee uit en klappen het ritme.
 
 
 
organisatorisch
Ik kies twee kinderen (een jongen en een meisje) uit die bij de totempaal moeten gaan zitten.
Als ze willen zetten ze een indianentooi op hun hoofd.
Ik laat nummer 11 van de cd horen.
 
duur: 10 minuten
 
Derde lesfase
didactisch
Ik ga ze het eerste couplet aanleren m.b.v. de cd. Elke regel van het lied klinkt twee keer:
de eerste keer gezongen, de tweede keer instrumentaal. De kinderen zingen de tekst van de regels de tweede keer met de instrumenten mee.
Daarna zingen ze het hele lied mee begeleid door de muziek.
Als dit goed gaat zing ik met de kinderen het eerste couplet zonder begeleiding van de muziek en zing erachteraan de volgende coupletten.
 
organisatorisch
Ik vraag of er twee andere kinderen bij de totempaal willen gaan zitten.
Voor het aanleren van het lied gebruik ik cd nummer 12
Voor het hele lied ineens meezingen gebruik ik nummer 11 van de cd weer.
 
duur: 10 minuten
 
Vierde lesfase
didactisch
Ik vertel de kinderen dat we gaan luisteren naar indianenmuziek, ik vraag aan ze hoe dat ze denken dat deze muziek zal gaan klinken en welke instrument er bij indianenmuziek vooral te horen zal zijn (trom).
Na het luisteren bespreek ik de muziek. Ik laat de muziek nog eens horen en laat de kinderen het ritme van de trom op de knieën mee klappen.
Hierna twee kinderen op het ritme rond de totempaal lopen terwijl de rest meeklapt.
 
organisatorisch
Alle kinderen zitten op hun stoel.
Ik gebruik cd nummer 13.
 
duur: 10 minuten
 
Evaluatie
Ik bespreek met de kinderen wat ze van deze muziek vonden en hoe ze les ervaren hebben.
Aansluiten op deze muziekles hebben de kinderen een gymles waarop ze een indianen dans aangeleerd krijgen. Ik neem schmink mee zodat degene die dit wil zich kan schminken als indiaan.
duur: 5 minuten