Het aanleren van een nieuw tikspel.

Beginsituatie
De leerlingen krijgen twee maal per week een uur gym. Eén uur hebben zij de beschikking over de gehele zaal, deze les wordt besteed aan bewegingslessen. Het andere uur delen ze de zaal met de andere groep 5, dit uur wordt besteed aan spel.
 
Lesdoel
Het aanleren van een nieuw tikspel.
 
Mijn lesdoel
Het uitleggen en leiden van een spel.
 
Materiaal
  • 4 matten
  • 4 banken
  • 12 lintjes
  • 4 pionnen
  • 4 ballen
  • fluitje
 
Organisatie van de les vooraf
Kinderen staan in een rij. Ik verdeel de kinderen in groepjes door ze een nummer te geven
1 t/m 4. Er ontstaan 4 groepjes: 3 van 5 kinderen en 1 van 4 kinderen.
Elk groepje gaat een mat pakken en een bank. Het overige materiaal pak ik zelf.
De kinderen leggen de matten en banken neer op de door mij aangegeven plaats.
De groepjes gaan op hun mat zitten zodat ik het spel kan uitleggen.
Duur: 5 minuten
 
Inleiding
organisatorisch
Ik leg op iedere mat vier verschillende voorwerpen (deze zijn per mat wel hetzelfde).
Per groepje gaan 4 spelers op de bank zitten, één speler is de bewaker (tikker) en doet een lintje om en gaat op de mat staan. Het eerste kind op de bank (van link naar rechts) gaat voor zijn mat staan.(dit is de rover). Er staan nu dus 4 rovers en 4 bewakers)
 
didactisch
De rovers moeten proberen van de matten een voorwerp te stelen, zodat ze op hun eigen mat vier dezelfde voorwerpen hebben liggen (een kwartet). Als de bewaker van de mat een rover tikt, dan moet de rover het voorwerp terugleggen en achteraan op zijn bank gaan zitten. De eerste op die bank wordt nu de rover. De bewaker mag niet van zijn mat af!
Ik doe het een keer voor met een kind: Ik probeer van een mat een voorwerp te stelen om het naar mijn eigen mat te brengen. Helaas word ik getikt, dus leg ik het voorwerp terug en ga op de bank zitten achter mijn mat.
duur van de inleiding: 5 minuten
 
 
Tweede lesfase
Het spel begint na mijn fluitsignaal en eindiging wordt ook aangegeven door mijn fluitsignaal.
Als er te snel getikt wordt, dan komen er meer rovers in het veld.
Als er helemaal niet getikt wordt dan komen er bewakers in het spel.
Om het spel moeilijker of makkelijker te maken kan ik veld ook vergroten of verkleinen.
Duur:Naar gelang het spel gaat stel ik de eindtijd af . Gaat het snel goed en merk ik dat de kinderen het leuk vinden, dan stop ik op het hoogtepunt.
 
Afsluiting/evaluatie
Na mijn fluitsignaal gaat ieder kind weer bij zijn mat zitten. Ik vraag wat ze van dit spel vonden.
Iedere groep ruimt zijn mat en bank op. Ik verzamel alle voorwerpen.
duur: 10 minuten