1 april nieuwsbrief 2

Aan de ouders,

Uit toevallig verkregen informatie blijkt dat het bedrijf Supervision al
langere tijd bezig is met het installeren van minicamera’s in en rond de
school. Deze camera’s zijn draadloos gekoppeld aan het nieuwe
computersysteem en door hun formaat en vormgeving nauwelijks te traceren.

Het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband heeft het zo geregeld dat er
geen enkele ruchtbaarheid aan is gegeven en er weinig mensen van op de
hoogte zijn.

Volgens Supervision is door de camera’s alles te controleren. Als voordelen
worden (o.a.) genoemd controle op wie er binnen de school loopt, hoe
leerkrachten functioneren, als bewijs achteraf bij ruzie tussen kinderen
(Wie is er begonnen?), hoe ouders reageren, wie maakt er rommel, wie kijkt
er af, kinderen kunnen lessen thuis volgen als ze ziek zijn enz.

Sommige zaken kunnen inderdaad als voordeel worden gezien, maar

Waar hangen de camera’s?
Hoe veel camera’s zijn er?
Wie bekijkt de beelden?
Hoe lang worden beelden bewaard?
Zijn die beelden toegankelijk voor iedereen? (draadloze systemen??)
Waarom zo geheimzinnig?
Wat vindt de MR, schoolcommissie, klankbordgroep er van?

Als drietal ouders hebben we er ernstige zorgen over.
Vrijdag a.s. komt iemand van Supervision de kinderen toelichting geven op
het hoe en waarom van de camera’s. Dat moet i.v.m. de wet op de privacy.
Kinderen moeten o.a. weten waar de camera’s hangen, zodat ze zich er bewust
van kunnen zijn.
Daar zal waarschijnlijk minimaal 1 lid van het regionale bestuur bij zijn.

Voor ons de kans om te reageren.
Daarom roepen we u op om vrijdag om 9.00 uur in de hal aanwezig te zijn.
Ook wij willen de informatie over de plekken en de doelen van de camera’s.
Om duidelijk te maken dat er ook te veel camera’s kunnen zijn, vragen we u
om een camera (digitaal, analoog, video of foto) mee te nemen en
nadrukkelijk het personeel en de kinderen van heel dichtbij in allerlei
doodgewone situaties te filmen of te fotograferen. Op die manier moet
duidelijk worden dat je heel goed moet nadenken wat je met privacygevoelige
beelden doet en dat het wel heel storend kan zijn als je voortdurend "in
beeld" bent.

Aangezien wij het gepland hebben als een soort "verrassingsoffensief" en we
nog maar heel kort op de hoogte zijn, hebben we nog geen contact opgenomen
met de officiële instanties (bestuur, directie, mr, schoolcommissie) en wij
verwachten dat als er vrijdag een grote opkomst van ouders is, die
instanties graag met ons in gesprek gaan
Namens 3 verontruste ouders,

De koningin huilt

Een vertelpantomime over een koningin die altijd huilt. Hoe gaan we haar weer vrolijk maken?