Harry Potter muziekles

Beginsituatie (algemeen en specifiek)
De leerlingen hebben iedere week een muziekles. De ene les leren ze een liedje aan, de andere les leren ze wat meer over de achtergrond of diepgang van muziek.
 
 
Motivering (waarom deze leerstof op dit moment)
De nieuwe Harry Potter film is nu in de bioscoop en ivm sinterklaas is dit een hot item. Dus het gaat leuk in op de actualiteit
 
 
 
 
 
Leerdoelen (voor leerlingen)
De leerlingen leren om actief naar muziek te luisteren en ze leren om de betekenis van muziek te begrijpen. Ze weten aan het eind van de les dat muziek iets kan uitbeelden.
 
 
 
 
Leerdoelen voor jezelf (denk aan semesterdoelen en vakspecifieke doelen)
Ervaring opdoen met het geven van een muziekles.
 
 
 
 
 
Activiteiten om eigen leerdoelen te bereiken
De les goed voorbereiden van de les, de les geven en nabespreken/evalueren
 
 
 
 
 
Leermiddelen
CD speler, 28 werkbladen, CD Harry Potter, leraren handleiding, schoolbord, krijt.


 

 

 

Lesopzet (inleiding; kern [instructie, opdracht, spel, hoekenwerk, uitleg, gesprek,etc.];evaluatie) (klassikaal,groepen, individueel)
Tijds-
Duur
 
5 min
 
 
 
 
 
 
 
 
10min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min
 
Inleiding:
Wie heeft de nieuwe film van HP al gezien? Wat vond je ervan? Is je de muziek in de film opgevallen? Zo ja, wat voor muziek was het? Vond je het mooi?
Als niemand de nieuwe film gezien heeft, de oude film bespreken.
Uitleggen dat deze les gaat over de eerste film van HP. Dat we stukjes uit het boek gaan voorlezen, naar stukjes van de filmmuziek gaan luisteren en vragen gaan beantwoorden over deze muziek.
 
 
 
——————————————————————————————————————————————
 
Kern:
Stukje voorlezen,
vraag lezen en eventueel uitleggen, bij vraag 1 klankeigenschappen op bord zetten.
Stukjes beluisteren met de ogen dicht. 
Individueel vragen beantwoorden.
 
Bij de laatste vraag eerst vragen hoe iedere karakter eigenlijk is
 
Na ieder muziek stukje aangeven dat ze zelfstandig de vraag moeten beantwoorden. In de gaten houden wanneer ze klaar zijn en dan gezamelijk door naar de volgende vraag.
 
——————————————————————————————————————————————
 
Slot:
Nogmaals de vraag lezen
Nogmaals het muziekfragment laten horen
Gezamenlijk de vraag bespreken.
Zo bij iedere vraag hetzelfde.
 
Verwerking:
Vragen hoe Harry Potter uitgebeeld zou kunnen worden met muziek. Snelle muziek, langzame muziek, hoge/lage muziek. En waarom op deze manier.
 


 

 

 

Aan te leren begrippen en vaardigheden
Leraaractiviteiten
Leerlingactiviteiten
Aandachtspunten klassenmanagement
 
Soorten muziek benoemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
——————————–
 
actief luisteren
ontdekken dat muziek iets
kan uitbeelden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
——————————–
 
actief luisteren
ontdekken dat muziek iets
kan uitbeelden
 
 
 
 
ze leren:
zelf muziek bedenken bij
een situate/beeld/persoon
etc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vragende werkvorm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————–
 
aanbiedende werkvorm
gecombineerd met de
begeleidende werkvorm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————–
 
vragende werkvorm
 
 
 
 
 
 
gespreksvorm
 
Luisteren en antwoorden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————–
 
luisteren
opdrachten maken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————–
 
luisteren en beantwoorden
 
 
 
 
 
 
Nadenken en met ideeen komen
 
Aan de eigen tafel
 
 
 
Werkbladen uitdelen
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————–
 
werkbladen laten uitdelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————–
 
werkbladen opbergen in map
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesevaluatie student (puntsgewijze analyse van het lesverloop en conclusies) Hulpvragen: Welke doelen zijn door de leerlingen bereikt ? Waaraan heb ik dat gezien ? Wat viel mij op bij de leeractiviteiten van de leerlingen ? Wat is mijn bijdrage geweest aan de leeractiviteiten en doelen van de leerlingen ? Hoe was het pedagogisch klimaat ? Wat is mij verder opgevallen ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesevaluatie en adviezen stagebegeleider (mogelijke aandachtspunten: interactie met de leerlingen, organisatorische aspecten, leerinhoudelijke aspecten, leerhouding/attitude)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflectie op eigen doelen en activiteiten van de student Hulpvragen: Welke leerdoelen heb ik bereikt ? Wat vond ik goed gaan ? Wat zou ik de volgende keer anders doen ? Hoe ga ik dit aanpakken ?