Bom Harry Potter

Beginsituatie

Deze les ga ik geven tijdens het uur gymles waarin normaal gesproken een spelles wordt gegeven. De kinderen zijn onbekend met een les waarop ze moeten luisteren en bewegen op muziek. De muziek is waarschijnlijk ook andere muziek dan waar ze gewend zijn om naar te luisteren: Het is de filmmuziek van “Harry Potter en steen der wijzen”.  

Lesdoel voor de kinderen

De kinderen leren actief naar muziek te luisteren en door ze te laten bewegen op de muziek weten de kinderen dat muziek ook iets kan uitbeelden.  

Mijn lesdoel

Kinderen laten bewegen op muziek d.m.v uitbeelden en het spelen van een spel.  
Materiaal

15 hoepels

Cd-speler

Muziek van “Harry Potter en de Steen der Wijzen”

Fluitje

Organisatie voor de les

De juiste muziek uitzoeken waarop ze verschillende bewegingen kunnen maken: grote en kleine bewegingen – vlugge en langzame bewegingen – korte en lange bewegingen  
Inleiding van de les
Didactisch

D.m.v. een spel wat afgeleid is van stoelendans, i.p.v. de stoelen gebruik ik de hoepels. Ik zeg dat de kinderen moeten ronddansen op de maat van de muziek. Ik laat ze dansen op verschillende soorten muziek waardoor ze steeds verschillend zullen ronddansen.  

organisatorisch

Er zijn 19 kinderen.

Eerste ronde:

Ik begin met het neerleggen van 14 hoepels. De eerste ronde zullen er dus al 5 kinderen afvallen.

Tweede ronde:

Er worden weer 5 hoepels weggenomen, 9 hoepels blijven liggen met 14 kinderen in het veld.    

Derde ronde:

Er worden weer 5 hoepels weggenomen, 4 hoepels blijven liggen met 9 kinderen in het veld.

Vierde ronde :

Er worden 2 hoepels weggenomen, 2 hoepels blijven liggen met 4 kinderen in het veld.

Uiteindelijk blijven er twee winnaars over.  

De volgende nummers van de cd gebruik ik hiervoor:

nr. 10

nr. 11

nr. 13

Duur van de inleiding:10 minuten   
Tweede lesfase
Didactisch

Ik vraag de kinderen of ze de muziek die gebruikt heb voor het spel herkent hebben. Het is dus muziek van de film “Harry Potter en de steen der wijzen”. We hebben nu allemaal door rond te dansen kunnen bewegen op verschillende soorten muziek. We gaan proberen te bewegen op muziek maar dan stilstaand op één plaats, we bewegen alleen ons bovenlichaam en armen.

organisatorisch

Tijdens de uitleg staan de kinderen in een rij.

De bewegingen die ze kunnen maken kunnen groot of klein zijn, het kunnen langzame of snelle bewegingen, De bewegingen kunnen eerst langzaam zijn en steeds seller worden. Ik laat eerst een vrijwilliger (kies ik uit) een aantal bewegingen voordoen zonder muziek.

Daarna moeten de kinderen een plaatsje in de zaal zoeken en met de armen langs hun lichaam met hun ogen dicht gaan staan. Zodra ze de muziek horen zijn ze betoverd en in bomen. De bomen gaan bewegen op de muziek die ik ze laat horen, de bomen mogen ook d.m.v. hun gezichtsuitdrukking laten zien of ze de muziek vrolijk of spannend vinden.

Door mijn fluitsignaal wordt de betovering weer verbroken.  

De volgende nummers van de cd gebruik ik hiervoor:

Nr. 13  (voor de betovering)

Nr. 1 (langzaam daarna steeds sneller)

Nr. 4 (snelle korte bewegingen, spannend)

Nr. 9 ( grote langzame bewegingen)

Nr. 6 ( korte bewegingen, vrolijk)

Duur van de tweede lesfase: 15 minuten
Derde lesfase

Didactisch

Omdat de kinderen nu vrij intensief bezig zijn geweest met bewegen is het tijd om te ontspannen. Dit gaan we ook op muziek doen.

organisatorisch

de kinderen zoeken weer een plaatsje op in de zaal. Ze ademen allemaal veel lucht in en doen daarbij langzaam de armen omhoog. Als de armen boven het hoofd zijn in één keer uitademen en daarbij de armen naar beneden laten vallen, ik doe het één keer voor.

Deze oefening doen we twee keer. Daarna gaan de kinderen op de rug op de grond liggen met armen langs hun zij en hun ogen dicht, het moet helemaal stil zijn. Ze moeten proberen alle spieren los te laten (ontspannen) en zich op de muziek te concentreren. Ik zet hierna de muziek aan.

Ik vertel dat ik door de zaal heen loop om te kijken of het lukt met ontspannen. Dit doe ik door een voet te pakken en deze zachtjes heen en weer te schudden.

Door mijn fluitsignaal wordt iedereen weer “wakker”.

De muziek:

Nr. 14

Duur derde lesfase: 5 minuten   
Evaluatie

Deze doe ik direct na de ontspanningsoefening.

Ik vertel ze dat we een heel andere les hebben gehad dan ze gewend zijn in de gymzaal en vraag of ze het moeilijk of makkelijk vonden  en of ze nog een keer les op muziek willen hebben.

In een andere les in de klas wil ik nog eens terugkomen op het feit dat je d.m.v. muziek een bepaalde emotie, gevoel kunt uitbeelden en dat muziek een bepaalde sfeer kan uitdrukken.

Duur evaluatie: 5 minuten