Bewegen op muziek met verschillende materialen

VAK – ACTIVITEIT

Muzische vorming

LEERFASE

Aanbreng

LESONDERWERP

Bewegingsexpressie

 

 

LEERPLAN

Buitengewoon onderwijs – type 1: ontwikkelingsdoelen muzische vorming

 

2 – De leerling durft zijn eigen fantasierijke en inventieve uitingen tonen.

3 – De leerling uit zich muzisch in een sociaal aanvaardbare context.

33 – De leerling experimenteert met verschillende bewegingsmogelijkheden van het eigen lichaam.

34 – De leerling beweegt spontaan mee op muziek.

36 – De leerling beweegt op een creatieve manier en bespeelt daarbij een of meerdere basiselementen van de beweging.

37 – De leerling beweegt samen met anderen, waarbij al improviserend gereageerd wordt op elkaars beweging.

50 – De leerling geniet van het muzisch handelen.

51 – De leerling vertrouwt op zijn eigen expressiemogelijkheden.

 

DOELEN

De leerlingen kunnen:

          zich inleven in een rol en de bijhorende opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren (1);

          op muziek expressief omgaan met verschillende materialen (2);

          al het geleerde combineren tot een geheel (3);

          met een krant krantenmuziek maken (4);

          de dans Sasa Nukufetau zo goed mogelijk uitvoeren (5);

          tot rust komen d.m.v. een relaxatieoefening (6);

          plezier beleven aan dit soort van bewegingsexpressie (7).

 

BEGINSITUATIE

van de leerlingen

 

 

 

 

 

EVALUATIE

van eigen lesgeven

De student schrijft hier na elke les een korte zelfevaluatie.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

T

D

STRATEGIE – LESGANG

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

10’

1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p class="MsoHeader" style="m

Balspellen

Een opbouw van verschillende balspellen van kleuters tot brugklassers.