Lijst van behandelde thema’s voor kennisgebieden

0
Lijst van behandelde thema’s voor kennisgebieden

 

Vak: _____________________ Groep: ____ Leerkracht(en): ______________________
Tijdsperiode
Onderwerp
Bronnen / methode(s)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

No comments

Taalles

De leerlingen kunnen tellen hoeveel lettergrepen er in een woord zitten. De leerlingen kunnen dit door te klappen. (kerstboom = 2x klappen). De leerlingen kunnen ...