Verteltafel

 

Documentatie: 
– De praktijkschets van Margot Wouterse-Schmitz.
 
Beginsituatie.
Deze vertelling komt uit “Het Haneboek van Eric Carle”.  Dit zal gebeuren a.d.h.v. een verteltafel.
                            
                       Inhoud van de aktiviteit/les:
 
Doelstelling
1. voor de leerlingen: De leerlingen weten dat je niet alleen op kunt tellen, maar ook weer af ken
tellen.  De leerlingen maken kennis met de verteltafel en leren na afloop het verhaal na te spelen
a.d.h.v. een strip schema.
2. voor jezelf: Werken met de verteltafel. Kinderen weten te motiveren tot eigen spel aan de
vertel/speeltafel.
 
 
Hulpmiddelen. 
Figuren(1 haan, 2 katten, 3 kikkers, 4 schildpadden en 5 vissen) en decoratie voor de
vertel/speeltafel.
“Het Haneboek” van Eric Carle.
Het verhaal schematisch weergegeven op posterformaat, zodat de kinderen houvast hebben
tijdens het naspelen om zo te komen tot eigen spel.
 
Uitvoering van de aktiviteit/les.
1. Inleiding: Eerst lees ik het verhaal gewoon voor. (met stemmetjes, intonatie, oogcontact). Dan
neem ik de doos en een tafel voor me.
2. Kern:  Uit de doos haal ik de haan tevoorschijn. Wat ging die haan ook al weer doen?
Op reis. En wie kwam hij als eerste tegen? De katten. Hoeveel waren dat er ook al weer?
Twee. Een leerling mag naar voren komen om de twee katten te pakken en op de tafel neer te
zetten. < Dialoog
Haan: Ik ga een reis maken, helemaal rond de wereld!  Gaan jullie mee?
Katten: Ja, leuk!> Zo gaan we het hele verhaal (met dialogen) nog eens doen (kikkers, schildpaden
en vissen), maar nu aan de vertel tafel.  Om de beurt mag een kind naar voren komen om een groep
diren erbij te zetten of eraf te halen.
 
 
3. Afsluiting/evaluatie: haal het getekende speelplan tevoorschijn (het verhaal samengevat) en neem
dit globaal met de kinderen door en leg uit wat de bedoeling ervan is. In de speelwerkles kunnen
twee kinderen met deze vertel/speeltafel aan de gang. De kinderen kunnen, als ze komen tot
zelfstandig spel, ook ander materiaal erbij halen om zelf verhalen te spelen. Dit moet echter op eigen
initiatief komen, dwing de kinderen nergens toe. Houd het spel in de gaten om zonodig de kinderen
te helpen en te ondersteunen.
 
Schema bord/lokaal/zaal. 
 

Veren van carnaval

Hier vindt je een uitgewerk activitied di ik had gedaan op een stge school in Curacao. Deze activitied moest ik maken voor de vak sova