Uitbeelden

 

Vakgebieden:  Drama                                 

 

 

Opdracht:         š Mentor         l Stagegids       š Eigen initiatief

Ik leid de ochtendkring. Deze activiteit vindt plaats tijdens de ochtendkring en werk ik apart uit. Ik beeld een handeling uit die met school te maken heeft (i.v.m. project school) en de leerlingen raden wat ik uitbeeld. Daarna mogen individuele leerlingen zelf een handeling uitbeelden die met school te maken heeft. De overige leerlingen mogen raden wat de handeling voorstelt.

 

 

Gegevens beginsituatie:

De leerlingen hebben deze activiteit al vaker gedaan.

 

 

Inhoud van de activiteit/les:

 

Doelstelling:

 

Voor leerlingen:

¯                     Het herkennen van de handeling die wordt uitgebeeld

¯                     Het uitbeelden van een handeling

 

Voor studente:

¯                      

 

 

Hulpmiddelen:

Geen.

 

 

Schema (bord – lokaal – zaal)

Zie voorbereidingsplan ochtendkring.

 

 

Uitvoering van de activiteit / les:

 

Inleiding:

Ik doe net alsof ik een boekje uit de rugzak haal.

 

Kern (leerinhouden, didactische werkvormen, leeractiviteiten, onderwijsleermiddelen, groeperingsvorm, organisatie):

Dan ga ik net doen alsof ik aan het voorlezen ben. Ik vraag aan de leerlingen wat ik aan het doen ben. Dan doe ik alsof ik een potlood en een papier uit de tas haal en ga kleuren. Weer vraag ik aan de leerlingen wat ik aan het doen ben. Daarna mogen de leerlingen zelf ook nog handelingen uitbeelden die met school te maken hebben.

 

Afsluiting:

Als we dit spel een aantal keren hebben gedaan duid ik aan dat we het nog één keert