Piraten opzet

 

Piraten                                                                                 Sandra Lok

 

Thema                        De kinderen gaan twee piraten helpen, zodat deze terug kunnen naar hun eiland.

 

Plot                             Twee piraten vragen hulp aan de kinderen, omdat hun boot stuk is. Kunnen zij hen helpen om terug te komen naar hun eigen eiland.

 

Verhaallijn                 Op een morgen vinden de kinderen in de zandbak op het schoolplein

Episode 1                  een schatkist. Om de kist zitten allemaal touwen, waardoor de schatkist moeilijk te openen is. We nemen de schatkist mee de klas in en leggen hem midden in de kring zodat alle kinderen het goed kunnen zien.

 

Acties leraar            *Begeleidt het gesprek van de leerlingen als zij de schatkist en de inhoud zien.

                                               *Begeleidt de kinderen tijdens de activiteiten.

 

Sleutelvragen            *Van wie zou de schatkist kunnen zijn?

                           *Hoe lang zal die schatkist daar liggen?

                                               *Hoe oud zal die schatkist zijn? (tijdbesef)

                           *Hoe kan de schatkist hier terecht zijn gekomen?

                                               *Hoe kunnen we de schatkist open maken?

                                               *Wat kan er in de schatkist zitten?

 

 

Activiteiten               *Voeren van een gesprek over de schatkist.

Leerlingen                 *Een gesprek voeren over tijdbesef (wat is vroeger, jaartelling,                   dagen, maanden, jaren). Wat is oud?

*Kunnen we aan de materialen zien hoe oud de schatkist is, uit welk       jaar komt de schatkist, is het een aantal dagen of jaren oud?

                           *Het samen overleggen van wie de schatkist kan zijn.

*Bedenken wat er allemaal in die schatkist kan zitten.

            *Het open maken van de schatkist.

 

Organisatie               Zorgen dat er een schatkist in de zandbak ligt.

                                               Zorgen dat er materialen aanwezig zijn om de schatkist te openen.

 

Episode 2                  De kinderen hebben een manier gevonden om de schatkist te openen. Als de kist openen is zien de kinderen wat er allemaal in de schatkist zit. Er zit een schatkaart in en een vreemde brief waarop in geheimschrift is geschreven. Van wie zou de kaart kunnen zijn en waarom dan wel? Hoe kunnen we hem ontcijferen.

 

Acties leraar                                   *Begeleidt het gesprek van de leerlingen als zij de schatkist zien.

                                               *Begeleidt de kinderen tijdens de activiteiten.

 

 

Sleutelvragen            *Van wie zou de kaart kunnen zijn en waarom wel?

                                    *Hoe kunnen we het geheimschrift ontcijferen?

                                    *Hoe schreven mensen vroeger?

                                    *Hadden die mensen vroeger pennen en stiften?

                                    *Hoe zouden die piraten eruit kunnen zien?

                                    *Hoe zou het eiland eruit kunnen zien?

                                    *Kunnen we zelf ook een geheimschrift maken?

 

Activiteiten               *Voeren een gesprek over de brief

Leerlingen                  *Schrijven / stempelen een aantal zinnen of een verhaaltje over hoe de piraten eruit zien en hoe het eiland eruit kan zien. Daarbij kan een tekening worden gemaakt.

                                    *Bedenken een manier om terug te schrijven naar de piraten

                                    *Hebben mensen altijd kunnen schrijven, of communiceerde de

                                    de mensen vroeger ook anders?

                                    *Met welk materiaal  schreven / communiceerde de mensen vroeger, met inkt, krijt, kalk, rooksignalen  etc

                                   

Organisatie               Zorgen voor een brief met daarop een tekst in geheimschrift, die afkomstig is van twee piraten.         

                                    Zorgen voor een schatkaart, met daarop een eiland.

                                    Materiaal om een aantal zinnen of verhaal en tekening te maken.

 

 

Verhaallijn                 Als de kinderen s’ ochtends de klas binnen komen is het een

Episode 3                  rommeltje en staat er heel hard piratenmuziek op. Als alle kinderen meegeholpen hebben op alle tafels en stoelen netjes neer te zetten, vindt iemand een brief in geheimschrift waarop de piraten iets over hen zelf vertellen. Wat zij de verschillen tussen hen en ons?

 

Acties leraar            *Begeleidt het gesprek van de kinderen als zij de muziek hebben gehoord en de brief hebben gevonden en gelezen.

                                    *Begeleidt de kinderen tijdens de activiteiten.

 

Sleutelvragen            *Hoe zouden de piraten bewegen op deze muziek?

                                    *Wat kunnen we allemaal zien en vinden op een eiland?

                                    *Wat is een eiland.

                                    *Hoe kwamen de piraten op dat eiland?

                                    *Hoe komen de piraten aan eten en drinken op een eiland?

                                    *Hoe leven / leefde  piraten?

 

 

 

 

Activiteiten               *Bewegen op de “piratenmuziek”

Leerlingen                  *Wat is verschil tussen muziek nu en vroeger?

*Voeren een gesprek over eilanden het leven op een eiland.

* Hoe kwamen de mensen  vroeger aan eten en drinken (konden ze dit kopen in een supermarkt?).

*Hoe kwamen de mensen vroeger op hun bestemming, hadden ze vroeger ook vliegtuigen, treinen, auto’s etc.

                                    *Richten een piratenhoek in met bijbehorende materialen en spullen

 

Organisatie               Bandje met piratenmuziek ( zie muziekmethode Fluitje van een Cent)

 

Verhaallijn                 De kinderen krijgen weer een brief. Nu met de boodschap dat

Episode 4                  De piraten hulp nodig hebben omdat hun boot stuk is, kunnen de kinderen hen helpen?

 

Acties                        *Begeleidt het gesprek over de mogelijke oplossingen die de

Leraar                        kinderen bedenken.

*Begeleiden van de kinderen tijdens het schrijven of maken van een oplossing.

 

Sleutelvragen            *Hoe kunnen we de piraten helpen?

                    *Van welk materiaal is de boot, hoe maakte de mensen vroeger boten?

                                    *Hoe kunnen we aan de piraten vertellen of laten zien wat onze oplossing / ideeën zijn?

                                    *Wat ontbreekt er nog in onze piratenhoek?

 

Activiteiten                   *Voeren een gesprek over de mogelijke oplossingen die er zijn om de leerlingen          piraten te helpen.

                   *We gaan proberen te achterhalen hoe ze vroeger boten maakte en

we kijken wat de verschillen zijn met nu.

*Schrijven of tekenen een mogelijke oplossing ( bijvoorbeeld een bouwtekening van een boot)

*Werken verder in de piratenhoek en vullen onbrekende spullen aan.

 

Organisatie               Zorgen voor een kaart van de piraten met daarop een tekst in geheimschrift.

Materialen leveren voor het verwoorden of tekenen van de oplossingen

 

 

 

Verhaallijn                De piraten hebben de twee beste ideeën uitgekozen. Ze vragen de episode 5                     kinderen of ze deze 2 ontwerpen in het groot willen uitwerken.

 

Acties                                    *Gesprek begeleiden over hoe we de ontwerpen in het groot moeten

Leraar                                    uitwerken.

*Begeleiden van de kinderen tijdens de activiteiten en de samenwerking.

 

Sleutelvragen            *Hoe kunnen we het ontwerp vergroten?

                                   *Waarop moeten we letten als we iets in het groot willen maken?

                                   *Aan welke kenmerken moet het voldoen?

 

Activiteiten               *Voeren een gesprek over vergroten. Tevens worden de kenmerken leerlingen                 besproken waaraan het ontwerp moet voldoen (wie moeten erin

passen, hoe komt het eruit te zien)

*Maken een plan over hoe ze het aanpakken

 

Organisatie                           Zorgen voor een brief van de piraten

                                               Twee ontwerpen uitkiezen die vergroot kunnen worden

                                               Zorgen voor genoeg materialen om de ontwerpen te maken (dozen)

                                               Organisatie samenwerking groepen.

 

Verhaallijn                 De kinderen komen in de klas en zien dat hun vergrote

episode 6                  ontwerpen die ze zelf hadden gebouwd, weg zijn! Er is een

briefje bij van de piraten. Ze bedanken hierin de kinderen en zeggen dat ze onderweg zijn naar hun eigen eiland (bijvoorbeeld eigen motor erin geplaatst)

 

Acties                        *Kinderen begeleiden als zij de klas binnenkomen en zien dat

Leraar                                    de ontwerpen weg zijn.

                                   *Begeleidt het gesprek over de piratenkleding.

                                   *Begeleidt de kinderen bij het maken van een piratenpak.

 

Sleutelvragen            *Wat zouden de piraten onderweg naar hun eigen eiland

                                   allemaal zien.

*Hoe zouden we er zelf als piraten uit kunnen zien? Welke kenmerken heeft een piraat.

*Hoe zagen mensen er vroeger uit qua kleding (kledendracht)

*Hoe kwamen de mensen vroeger aan kleding, konden ze dat kopen in de winkel, hoe kwamen ze aan stof en hoe  maakte ze kleding)

*Hoe kunnen we zelf piratenpakken maken?

*Hoe kunnen we aan materialen om zelf piratenpakken te maken? Hoeveel hebben we nodig en hoeveel kost dat?

*Hoe kunnen we het thema leuk afsluiten?

 

Activiteiten                          *Voeren een gesprek over de verdwenen ontwerpen en leerlingen                              piraten.

*Voeren een gesprek over hoe ze er zelf als piraat uit zouden kunnen zien.

*Uitzoeken hoe mensen er vroeger uitzagen qua kleding, de verschillen tussen vroeger en nu.

*Uitzoeken van de verschillende technieken om kleding te maken, hoe ze aan stof kwamen (katoenplant)

*Bedenken hoe we piratenpakken kunnen maken.

*Maken van een ontwerp van een piratenpak.

*Maken / naaien van piratenpakken.

*Bedenken een afsluiting van dit project, bijv. een middag in de piratensfeer met bijbehorende spullen en attributen die ze hebben gemaakt.

 

Organisatie                           De ontwerpen die de kinderen hebben gemaakt weghalen.

Een briefje achterlaten in geheimschrift, waarin de piraten de kinderen bedanken en vertellen hoe ze weg zijn gegaan.

Materialen leveren voor de piratenpakken.

Er voor zorgen dat je een voorbeeld van een katoenplant in de klas aanwezig is.