Kringgesprek dag en nacht

 

kringgesprek
 
Een kringgesprek houden over dag en nacht.
 
Ik heb al materiaal verzameld om dingen duidelijk te maken, hiervoor gebruik ik boekjes en
plaatjes van verschillende dieren, die ’s nachts leven.
 
Ik stel gerichte vragen om het voor de kinderen zo duidelijk mogelijk te houden, hierbij
probeer ik zo concreet mogelijk te zijn, want de kinderen vinden het moeilijk om abstract te
denken.
Ik heb een aantal vragen op papier gezet, maar ik spring altijd in op de antwoorden die
kinderen geven en zo kan het een bepaalde (andere) kant op gaan, maar mijn ervaring is dat
het onderwerp dat ik begin, meestal wel centraal blijft staan.  Ik stuur met mijn vragen zo,
dat het onderwerp niet verloren gaat.
 
Vragen;
Wat doet de zon allemaal?  Hierbij doel ik op de warmte, het verbranden van je huid in de
zomer en het groeien van plantjes etc.
Wat gebeurt er als de zon er niet is?  Wat moet je dan doen?  Hierbij doel ik op licht dat
mensen zelf maken, lampen etc.
Welk licht hebben mensen gemaakt en welk licht heeft de natuur zelf gemaakt?  Hierbij
doel ik op lampen, lantaarns etc. en onweer, sterren, de maan en vuur.
Zouden alle mensen en dieren ’s nachts slapen?  Of zouden er ook wel mensen op zijn? 
Hierbij doel ik op dokters, ambulance, brandweer, katten, uilen etc.
Zou de zon als het ’s nachts donker is eigenlijk helemaal weg zijn?  Hierbij doel ik op de
aanwezigheid van de zon aan de andere kant van de aarde, dit laat ik zien in een boek
(een duidelijk en concreet plaatje)
Allerlei vragen die in me opkomen n.a.v. de antwoorden van de kinderen
De vragen die de kinderen zelf stellen beantwoorden, als eerste door de kinderen het zelf
te laten beantwoorden.
 
 
Het doel van dit kringgesprek is om de kinderen meer duidelijkheid te geven over het begrip
zon; een ding dat erg ver van ons af staat, maar toch (bijna) altijd aanwezig
is en zo belangrijk is.
De kinderen zien wat de zon allemaal doet en wat er gebeurt als de zon weg is.  Dit
kringgesprek is, met de kennis die ze over het onderwerp opdoen, een inleiding voor de
ontdekhoek, die ik heb opgesteld in mijn stageklas.
 
Ik laat de inbreng van de kinderen een grote rol spelen (de grootste) maar zorg er wel voor
dat het onderwerp een beetje centraal blijft staan, kinderen kunnen erg snel afdwalen. 
D.m.v. het stellen van gerichte en concrete vragen stuur ik de kinderen binnen het
onderwerp.
 
Materiaal:
Ik gebruik boekjes over de zon en bladen met plaatjes van nachtdieren,’
verder is de zon natuurlijk aanwezig!
 
 

Schoen natekenen

Kinderen hebben een tekening van hun eigen schoen waar ze tevreden mee zijn