Kleine kring over pesten

Voor de kinderen:

Lesdoel: wat moeten zij na deze les kunnen/kennen?

 

De kinderen ontwikkelen beter taalgebruik. Ze leren luisteren naar elkaar, op elkaar reageren, een eigen mening vormen.

 

Fasering

Naam + Tijd

Lesverloop

Noot

 

 

 

Inleiding

5 min

Kern

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aandachtspunt

5 min

 

 

 

 

 

Boek, meester Jaap. Verhaal over buitensluiten/pesten.

 

Verhaal voorlezen, bladzijde 50 – 51

 

Vragen over het verhaal:

          Waar ging het over?

 

Eigen ervaringen:

De kinderen moeten actief meedenken over het onderwerp, hun mening geven, het gaat om de eigen ideeën van de kinderen.

Wanneer ze niets weten, heb ik vragen achter de hand:

          Hoe zou je je voelen als je gepest wordt?

          Wat zouden je klasgenoten zeggen?

          Waar kun je allemaal mee gepest worden?

          Wat kun je er zelf aan doen?

          Ben je zelf wel eens gepest?

          Wat gebeurde er?

          Heb je zelf wel eens ooit iemand gepest?

          Wat deed je dan?

 

Dan volgt er een gesprek, dit hangt samen met wat de inbreng van de kinderen is in het gesprek.

 

 

‘Praten over het gesprek’

Impliciet: Model staan met goede patronen.

Expliciet: Reflecteren op wat er gebeurde tijdens het gesprek.

 

Tijdens het gesprek: opmerkingen maken die kinderen helpen zich bewust te worden van gespreksinvloeden.

Na het gesprek: Evalueren hoe het ging.

Zorgen dat mijn bespreking tijdens het gesprek de spontane loop van het gesprek niet volledig verstoord.

Het gesprek niet voortdurend onderbreken met een reflectie zijstap.

Steeds duidelijk zijn over waarom een bepaald patroon belangrijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

+/ –

Betrokkenheid
Ik zorg voor een hoge  betrokkenheid door

 

 

          Open leerkrachtvragen

          Waarom/hoe vragen

          Vragen naar eigen ervaring

          Luisterresponsen

          Herhaling/samenvatting

          Instemming

          Be-/verwondering

          Verbazing tonen

          Stilte