Regenplassen

 

Hogeschool  Zuyd                                                                                                                            Brusselseweg  150

PABO Maastricht                                                                                                                              6217  HB  Maastricht

Lerarenopleiding basisonderwijs                                                                                                        

 

Lesvoorbereiding vak: Bewegingsonderwijs

 


 

Naam student :                                                                             

Stageschool : Sint Jozefschool                                                                            

Datum : 25 oktober 2005

 

 


 

Postvak : 183

 

Klas : 2C        

 

Tijdstip :


 

Groep : 3/4

 

Mentor :

 

voor advies    voor cijfer


Lesopdracht

Bewegingsles met het thema “Herfst”

 

 

 

 

 

Beginsituatie

De leerlingen krijgen 2 keer per week gymles van de leerkracht. Er is geen vakdocent aanwezig op de school.

 

 

 

Leerdoelen voor de kinderen

– de leerlingen kunnen snel reageren

– de leerlingen kunnen in tweetallen samenwerken

– de leerlingen

 

 

Leerdoelen voor de student

– overzicht houden in de gymzaal

– tijd in de gaten houden

– duidelijk praten

– complimenten geven

– niet teveel het stilte teken gebruiken

 

 

 


Onderwijsleersituatie

 

Fase

 

Lesinhoud

Waarover gaat het? De leer-oefenstof

Onderwijsleerproces

Hoe pak jij het didactisch aan?

Leeractiviteiten

Wat moeten de leerlingen doen?

Organisatie / Differentiatie

Hoe pak je het organisatorisch aan?

Hoe groepeer je en houd je rekening met verschillen?

Media

Welke leer- en hulpmiddelen gebruik

je?

Inleiding

Fase 1

 

Tijdsduur

5 min

Warming up

regenplassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de zaal liggen overal hoepels (regenplassen). Terwijl ik op de trommel sla rennen de lln kris kras door elkaar in de zaal. Ze mogen niet in de regenplassen komen.

 

 

De lln rennen door de zaal en ontwijken de hoepels (regenplassen)

De leerlingen rennen vanuit de gymrij door de zaal.

trommel

stokje

fluitje

hoepels

Kern

Fase 2

Instructie

geven

 

Tijdsduur

5 min

 

 

 

Fase 3

Actief oefenen

 

Tijdsduur

5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4

Verwer-ken.

 

Tijdsduur

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in de regenplas staan

(stoelendans)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in regenplas trekken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rennen en snel reageren

 

 

 

De regenplassen liggen nog steeds in de gymzaal. Terwijl ik op de trommel sla rennen de lln door de zaal. Stop ik met de trommel dan gaat iedereen in een regenplas staan. Er mag maar 1 kind in een regenplas staan. De lln die af zijn gaan langs de kant zitten.

 

 

Ik maak tweetallen en zorg ervoor dat elk tweetal bij een hoepel staat. De lln gaan namelijk met z’n tweeën hand in hand om de hoepel staan en elkaar proberen in de regenplas te trekken.

 

 

 

 

 

De lln staan op de gele rij bij de klimrekken. Ik geef elke lln een nummer 1 of 2. Nummer 1 doet een stapje naar voren. Ik noem regenplas 2 en vervolgens moeten de lln in de tweede regenplas gaan staan. Ik noem regenplas 1 en de lln rennen terug naar regenplas 1.

De leerlingen gaan zodra de trommel stopt zo snel mogelijk in een regenplas staan.

 

 

 

 

 

 

 

De lln proberen elkaar in de regenplas te trekken..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen rennen zo snel mogelijk naar de regenplas die ik noem.

 

 

 

 

 

 

 

als dit goed gaat, kan ik er eventueel nog een rij hoepels bij leggen.

De leerlingen rennen door de zaal of zitten langs de kant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen staan per tweetal bij 1 hoepel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen rennen naar de hoepels of staan in de rij.

trommel

stokje

fluitje

hoepels

 

 

 

 

 

 

 

hoepels

fluitje

 

 

 

 

 

 

<p cla