Kinderboekenweek 2011 Lied Boekie-zoekie

Gevoel bij muziek

In deze les ontdekken de kinderen dat muziek een bepaald gevoel opwekt. Zij geven aan welk gevoel het bij hen opwekt.