Herfst rekenen

 

Formulier 2a

Werkformulier: VOORBEREIDEN EN EVALUEREN VAN                                       
                           STAGEACTIVITEITEN MET KLEUTERS                1

 

1. Beginsituatie

·  Wat kennen en kunnen de kinderen al m.b.t. deze activiteit?

·  Hoe sluit de activiteit aan bij de belangstelling en ervaringen?

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen zijn al bezig met het thema herfst. Dus ze weten al wat van de herfst af. Ze zijn de vorige les (dat ik er was) naar het bos geweest om materialen te zoeken die te maken hebben met de herfst.

 

 

Feedback mentor

 

2. Bedoelingen

·  Welke bedoelingen heb je met de activiteit?

·  Wat wil je dat de kinderen bij deze activiteit ervaren, leren?

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn bedoelingen van de activiteit zijn om de kinderen op een leuke manier met rekenen bezig te laten zijn. Ik hoop dat de kinderen leren dat ze ook met o.a. kastanjes en eikels kunnen rekenen. Het gaat nu nog meer om het tellen op deze leeftijd maar ik hoop dat ze nu ook al een beetje kunnen optellen. (dit zal vooral in groep 2 meer kans op slagen hebben dan in groep 1)

 

 

 

3. Organisatie

·  Welke leermiddelen, materialen ga je gebruiken?

·  Wat moet je van te voren regelen, klaarzetten?

·  Met welke kinderen ga je werken? (hele groep, groepjes, groepje)

·  Hoe organiseer je het opruimen? (taakverdeling, regels en afspraken)

 

 

 

 

 

 

 

          Tijdens deze les ga ik een boek over de herfst gebruiken. Ook ga ik wat herfstmaterialen gebruiken zoals: kastanjes, eikels, beukennootjes, dennenappels en hazelnoten.

          Van tevoren moet ik de materialen al naast me hebben liggen zodat ik ze gelijk kan pakken als ik ze nodig heb.

          Ik ga deze activiteit met de hele groep uitvoeren. Voor de kinderen van groep 1 zal ik iets makkelijker rekenspelletjes gebruiken dan voor groep 2. Maar ik probeer het zo te combineren. Eerst iets makkelijks en dan wat moeilijks. Zo kunnen de kinderen uit groep 1 ook mee kijken en als ze het antwoord weten mogen ze dat ook geven.

          Als ik klaar ben met mijn rekenactiviteit leg ik de kinderen ook uit dat ze als ze aan de werkjes beginnen de kinderen ook een herfsttekening mogen maken. Die ik graag wil hebben, omdat ik die op school moet laten zien.

 

 

 

4. Leerinhoud

·  Hoe begin je de activiteit? (uitleg, demonstreren, anders….)

·  Welke materialen ga je hierbij gebruiken?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen moeten aan het begin van de activiteit in de kring zitten zodat ik mijn boekje over de herfst voor kan gaan lezen. (Het eekhoorntje en de maan) Na deze activiteit wil ik met de kinderen wat rekenspelletjes gaan doen. Dit wil ik doen met hazelnoten, kastanjes, eikels, beukennootjes en dennenappels. (deze leg ik allen op een theedoek) Al deze materialen komen ook in het boek voor.

 

 

Werkformulier: VOORBEREIDEN EN EVALUEREN VAN
                           STAGEACTIVITEITEN                                  
                    2

 

5. Uitvoering

·  Wat wil je, verwacht je dat de kinderen gaan doen?

·  Wat doe jij bij de uitvoering? (observeren, belangstelling tonen, materialen toevoegen, hulp bieden, reflecteren….)

 

 

 

 

 

 

          Ik verwacht dat de kinderen aandachtig naar het verhaal gaan zitten luisteren. Ze zullen er zeker ook wat door heen roepen, maar dat is altijd bij kleuters. Nadat ik voorgelezen heb ga ik mijn rekenactiviteit met de kinderen doen. Ik hoop dat de kinderen dan heel actief mee gaan doen, en als een kind er niet uit komt dat de anderen mee helpen. Ik zorg er voor dat ieder kind aan de beurt komt.

          Tijdens de rekenactiviteit zal ik wat observeren zodat ik kan zien hoe ver de kinderen zijn al met tellen. Ik zal de activiteit leiden en kinderen helpen als het niet lukt.

 

Feedback mentor

 

6. Afsluiten en terugkijken

·  Hoe sluit je de activiteit af?

·  Praat je nog even na? Waarover en hoe?

·  Wat doe je met de eventuele producten?

 

 

 

 

 

 

 

          De activiteit sluit ik af door even na te praten en dan vertel ik aan de kinderen dat ze tijdens de werkjes een herfsttekening mogen maken, die ik dan mee naar mijn school toe neem om daar te laten zien.

          De materialen die ik tijdens de activiteit heb gebruikt laat ik door enkele kinderen bij de herfsttafel leggen, zodat daar nog meer materialen liggen.

 

 

 

7. Lesovergang

·  Hoe organiseer je de overgang naar de volgende activiteit?

 

 

 

 

 

 

 

 

          Als ik klaar ben met mijn activiteit laat ik de leerkracht het overnemen. Ik weet niet precies wat de kinderen daarna gaan doen. Ze kunnen dan buiten gaan spelen of werkjes gaan doen. Als ze werkjes gaan doen kan ik wel aangeven waar de kinderen de herfsttekening mogen gaan maken. Als ze daarmee klaar zijn mogen ze die aan mij geven.

 

 

 

8. Tijdsplanning

·  Voorbereiding, organisatie

·  Aanbieding

·  Uitvoering

·  Opruimen

·  Afsluiten/terugkijken

 

 

 

 

 

 

 

 

          Voorbereiding thuis: 50 min (moest ook naar het bos toe om de materialen bij elkaar te verzamelen en het boek voor te bereiden)

          Voorbereiding op school: 3 min (even alles klaar leggen zodat ik gelijk aan de slag kan)

          Uitvoering: het voorlezen zal ongeveer 10 min in beslag nemen en het rekenen daarna zal ook pakweg 10 min duren (bij elkaar 20 min)

          Opruimen: 5 min (ik kies 5 kinderen uit om de materialen bij de herfsttafel te leggen)

          Afsluiten: 3 min (even na praten en dan de les overlaten nemen door de leerkracht voor het vervolg van de middag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Persoonlijke leerdoelen

·  Wat wil je zelf gaan leren?

·  In je omgang met de kinderen

·  Je didactisch handelen

·  Hoe ga je dit aanpakken?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ik wil tijdens deze activiteit goed leren voorlezen, met stemmetjes enzovoort. Hier zijn we op school al veel mee bezig en dit wil ik graag beter in worden. Ook wil ik leren een goede rekenactiviteit te geven.

          Ik wil zien hoe de kinderen rekenen op wat voor manieren.

          Ik ga dit aanpakken door goed de les en het boek voor te bereiden en proberen een zo goed mogelijke (en voor de kinderen aantrekkelijke) rekenles te geven.

 

 

<span style="font-