Gekleurde Bladeren

 

 

 

 

Postbus 568

7550 AN Hengelo

M.A. de Ruyterstraat 3

7556 CW Hengelo

Tel. 074-2559100

 

Postbank 813949

Rabo Hengelo 32 75 08 027

info@edith.nl

www.edith.nl

Fax 074-2559191

VOORBEREIDINGSFORMULIER

Pabo 2,

Pabo 3, periode 1

Student(e)

Klas

PSL

Stageschool

Plaats

Mentor

:    Jessica Gerritsen

:    VR2A

:    ————-

:    De Mare

:    Almelo

:    Dianne Becker

 

Datum

Groep

Aantal lln.

 

:    14-09-04

:    1-2

:    22

Vak- vormings- gebied, speelwerkthema of onderwerp:

:    Natuuronderwijs

 

 

     Herfst

 

Stage opdracht van: (aankruisen)

 

 

 

 

mentor

opleiding

eigen keuze

Lesdoel (gedrag – inhoud- omstandigheden – criterium):

De kinderen kunnen aan het eind van de les vertellen welk weer het is in de herfst en de kinderen kunnen ook vertellen dat de bladeren uit de bomen vallen (en waardoor) en dat ze mooie kleuren krijgen. (3 van de 4/5 kleuren kunnen de kinderen hiervan noemen)

Persoonlijk leerdoel:

          Ik ga deze les denken aan de tijd

          Ik ga de les aantrekkelijk maken door het spannend te maken en de kinderen veel te laten vertellen.

          Ik ga ervoor zorgen dat de uitleg duidelijk is, zodat de kinderen het begrijpen.

Beginsituatie:

De kinderen hebben allemaal een herfst meegemaakt. De kinderen maken op dit moment de herfst mee en hebben ervaren dat het weer veranderd is de afgelopen periode. De kinderen hebben allemaal wel eens in het bos gelopen (of ergens anders) en hebben gezien dat de bladeren op de grond lagen.

Aandachtspunten:  voor derdejaars:  (aankruisen wat van toepassing is)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT2

ICO

gebruik van methodes

projectonderwijs

evaluatie (toetsing)

maatschappelijke doelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanvankelijk leerproces

adaptief onderwijs

klassenmanagement

     

     

     

Checklist materialen:

Pakketje met daar in :

          sjaal

          bladeren

          brief

          voorleesverhaal ‘Jip en janneke’

                     


Lesfase

Tijd

Leerinhoud

Didactische aanpak, leerlingactiviteiten, organisatie en middelen

Opmerkingen mentor / docent

Inleiding

1.3 terugblik

 

 

1.1 Inleiding

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg

4 minuten

 

 

 

4 minuten

 

 

 

 

 

 

 

8 minuten

herfstpad

 

 

 

Post, postzegel, adres.

 

 

 

 

 

 

 

Herfst

Het weer

Bladeren

 

 

Ik vraag aan de kinderen hoe het was tijdens het herfstpad en wat ze allemaal hebben gezien/gedaan.

 

Ik vertel de kinderen dat er vandaag een pakketje is gekomen. Ik stel de volgende vragen:

          hoe komt dit pakketje hier?

          Voor wie is het en hoe kom ik dat te weten?

          Wie mag het dan open maken?

          Wat zou er in zitten denk je?

 

Ik lees de brief voor die in het pakketje zit. In die brief staan een aantal dingen zoals:

          Herfst is begonnen

          Kouder

          Waait hard

          Warm aankleden

          Sjaal

          <span style="f

AaBeeCee-Digitaal

AaBeeCee-Digitaal, een unieke online ICT-methode voor het basisonderwijs. In de negen modules van AaBeeCee-Digitaal leren kinderen werken met toepassingen als Windows, Paint, Word, Internet Explorer, ...