Checklist Draadloos netwerk

Checklist draadloos netwerk is powered by Checklist.com

Gevoel bij muziek

In deze les ontdekken de kinderen dat muziek een bepaald gevoel opwekt. Zij geven aan welk gevoel het bij hen opwekt.