Berenhoek

 

FORMULIER 4

WEEKVOORBEREIDING ACTIVITEITEN IN EEN HOEK

BOKO 1 ‚

BOKO 2 ‚

BOKO 3 ‚

 

‚   campus Diest

     Demerstraat 12 – 3290 Diest

     tel. 013 35 06 90 – fax 013 33 54 01

     e-mail: dlo.diest@khleuven.be

 

‚   campus Heverlee

     Naamsesteenweg 355 – 3001 Leuven (Heverlee)

     tel. 016 39 92 00 – fax 016 40 70 87

     e-mail: dlo.heverlee@khleuven.be

 

‚ oefenactiviteiten

 

‚ stage-activiteiten

 

periode (van ® tot)

:

24 april à 29 april 2003

 

kleuteronderwijzer

:

Juf Sofie

naam

:

Annelien Pieters

 

leeftijd kleuters

:

3-jarigen

klas DLO

:

3 boko

 

aantal kleuters

:

25 en 17 kleuters

school

:

Ges. Vrije Basisschool

 

belangstellingscentrum

:

Grote beer en kleine beer

 

 

“Sint-Anna”, Baal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderwerp (indien van toepassing): Berenhoek ( snoezelhoek )

 

 

Doelstellingen:

 

ONTWIKKELINGSASPECTEN 1

CONCRETISATIE

 

          Actief exploreren met de zintuigen (53)

 

 

 

 

 

 

          de kleuters exploreren de directe omgeving rondom zich en concentreren zich op die zintuigen (tast, zicht, gehoor) waarmee relevante informatie kan worden opgedaan

          de kleuters verkennen, herkennen de essentie van vertrouwde voorwerpen en gaan ze manipuleren.

 

            Tot rust komen (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          de kleuters zoeken zelf zintuiglijke ervaringen op die rust brengen en herkennen de gewaarwording als een signaal dat “rust “oproept

 

 

            Grootmotorisch bewegen                            

             (44)

 

 

             Rollen spelen (19)

 

 

 

 

          de kleuters passen verschillende hanteervormen en basisbewegingen toe en gaan hiermee experimenteren (kruipen, rollen, draaien, sluipen,…)

 

          de kleuters gaan het gedrag van Kleine en Grote beer imiteren,

          de kleuters gaan eenvoudige situaties uit het verhaal naspelen en doen alsof, hierbij gaan zij elementen bij fantaseren en verzinnen,

          de kleuters gaan in een fantasiespel bestaande kennis en ervaringen uiten, verwerken en creatief vorm geven

 

 

1 ontwikkelingsaspecten zoals geformuleerd in het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool

2 verwijzing naar de decretale ontwikkelingsdoelen  vanaf het tweede jaar


Richtlijnen voor verbetering door de student:

 

nieuwe voorbereiding / totale herwerking

 

aanvulling in de tekst

 

aanvulling op een apart blad

 

 

Geraadpleegde bronnen:

 

à /

 

Samenwerking met:

 

à Sara Vanderlinden

à Katrien Mees

à Eva Geleyns

à Katrijn Ooms

 

Inrichting van de hoek:  (beschrijf en / of teken):

 

De hoek word gevormd door het kader van een tent en wordt bekleedt door zwarte plastic.

In de hoek zijn er allerlei knuffel – en snoezelmaterialen aanwezig:

          kussens

<span lang="NL-BE" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: bold; m

Sorteren

In groepjes gaan de kinderen de materialen sorteren en ze opplakken op een vel papier.