Ademhalen

 

Ademhalen

Doel:
– vergroten van intrinsieke motovatie d.m.v. zelf ontdekkend bezig zijn;
– kinderen leren dat mensen niet onderwater kunnen ademen;
– ze kunnen vertellen wat er gebeurt als je het toch probeert;
– kinderen kunnen op de juiste manier adem halen en weten wat hijgen en
blazen is.

Lesduur: wanneer de kinderen gewend zijn om zelf met ideeen te komen, kan de
les wel eens erg lang duren! Mijn ervaring is wel dat ze het erg leuk vinden
en daardoor ook lang geboeid blijven. Je kunt de les ook in de watertafel
geven aan een klein groepje dan duurt het veel korter ca. (15 min).

Gesprekje:
Waar ademen mensen eigenlijk mee?
Wat is ademen?
Laat de kinderen (tevens mondmotoriek oefening)
– blazen;
– hijgen;
– lang uit ademen;
– diep in ademen;
– ademen (in door de neus en uit door de mond)

Kunnen mensen ook onderwater ademhalen?
Laat de kinderen zelf bedenken of het wel of niet kan en waarom wel of niet.
Geef geen kind gelijk door opmerkingen te maken als: "nee, goed zo mensen
kunnen dat niet…." Maar probeer het gesprek vooral tussen de kinderen te
laten gaan. Na een tijdje kun je met de suggestie komen om het gewoon uit te
gaan proberen. Neem een krat met lauw water. Laat de kinderen de
bovenkleding uitdoen en wat handdoeken pakken. Om de kinderen te stimuleren
echt met hun hoofd naar beneden te gaan kun je een snoepje op de bodem
leggen, maar dit leidt wel af van de opdracht.
De kinderen mogen nu omstebeurt proberen of ze onderwater kunnen ademhalen.
Het is slim om ze een duikbrilletje te geven.
Blijf de vraag steeds weer herhalen: denk je dat je onderwater kunt
ademhalen? Lukte het om onderwater adem te halen?
Je kunt er op wijzen dat sommige kinderen rood worden. Je kunt ook
onderwater blazen, zingen, praten proberen.
Ademhalen kan ook! Houd een snorkel achter de hand. Soms bedenken kinderen
zelf deze oplossing. Maar de conclusie is dat mensen zonder hulp van
duikflessen e.d. geen adem kunnen halen onder water. (je kunt deze les ook
bij thema onderwater gebruiken, dan ga je hierna iets over vissen en kieuwen
vertellen: bij de dierenwinkel mag je soms een vis lenen om eens een weekje
in de klas te hebben).

Gesprek (ander moment)
Wat hebben we geleerd?
Waarom kunnen mensen geen adem halen onderwater?
Wat gebeurde er als je het toch probeerde?
Wie kunnen wel onderwater ademen?
Hoe kan dat?
Enz.

De koningin huilt

Een vertelpantomime over een koningin die altijd huilt. Hoe gaan we haar weer vrolijk maken?