Meten en wegen

Begin situatie
Deze les omvat de laatste twee onderdelen van een lessencyclus.
De leerlingen hebben in de voorafgaande les d.m.v. opdrachten waarin ze moesten wegen en meten het recept voor het bakken van pepernoten geschreven en een voorbeeld gemaakt van een doosje om de pepernoten in te bewaren.
 
Lesdoel voor de kinderen
 1. In groepsverband het deeg maken voor de pepernoten a.d.h.v. het door hen geschreven recept.
 2. Een doosje maken en versieren m.b.v. het voorbeeld die ze de voorgaande les hebben gemaakt.
 
Mijn lesdoel
Een les organiseren zodanig dat er een gedeelte van de groep individueel bezig is en een gedeelte in groepjes samenwerkt.
 
Gebruikte bronnen
Mijn evaluatie van de vorige les m.b.t. het samenwerken in groepjes.
 
Benodigdheden voor deze les
Voor het maken van de doosjes:
  • Liniaal
  • Karton
  • Plakband
  • Scharen
Voor het maken van het deeg:
  • Zelfrijzend bakmeel
  • Bruine suiker
  • Speculaas kruiden
  • Zout
  • Melk
  • Boter
  • Bakpapier 
Hulpmiddelen:
  • Weegschalen
  • 2 Kommen
  • Lepels
  • Dienbladen
  • Oven
  • Handdoek, Theedoek
  • Oven handschoenen
 
Organisatie voor de les
  • De groep indelen in drie groepjes van 4 leerlingen en 2 groepjes van 5 leerlingen.
  • Twee tafels voor in de klas klaarzetten voor het maken van het deeg.
  • Oven in de klas klaarzetten.     
  • Benodigdheden voor het deeg kopen en klaarzetten in de klas.
  • Benodigdheden voor het doosje klaar leggen.
  • De hulpmiddelen klaarzetten.
 
Inleiding van de les
Ik vertel dat we vandaag pepernoten gaan bakken volgens het door hen geschreven recept van vorige week. Het maken van het deeg kan niet door iedereen tegelijk gebeuren, de groep wordt dus verdeeld in 5 kleine groepjes. Er staan steeds 2 groepjes voor in de klas om het deeg te maken, de andere beginnen vast aan het maken van de doosjes.
Ik bespreek met de groep wat belangrijk is waar we aan moeten denken bij het werken in groepjes en maak daar afspraken over:
  • Samenwerken en elkaar helpen.
  • Geen rotzooi maken.
Ik schrijf de groepjes op het bord met daarachter de volgorde waarin welke groep het deeg gaat maken.
Duur van de inleiding: 10 minuten
 
Instructie
De 2 groepjes staan verdeeld over 2 tafels waarop de benodigdheden voor het deeg en de hulpmiddelen klaarstaan. De rest van de groep heb ik opdracht gegeven te beginnen met het maken van de doosjes.
De groepjes gaan samen het deeg maken. Als dit klaar is moeten ze het deeg verdelen over het aantal personen in de groep. Iedere leerling neemt een dienblad en gaat met zijn stuk deeg naar zijn tafel en maakt daar de pepernoten. De volgende 2 groepjes kunnen naar voren komen om het deeg te maken. Als de eerste pepernoten klaar zijn kunnen die alvast in de oven, deze leerlingen maken hun dienblad schoon en beginnen nu aan hun doosjes.
Tijdens de les loop ik door de klas en observeer het werken in groepjes terwijl de rest individueel bezig is.
Als iedereen zijn pepernoten heeft gemaakt wordt alles door de leerlingen opgeruimd en schoon gemaakt.
Duur: 45 minuten
 
 
Evaluatie
Ik bespreek met de kinderen het verloop van de les terwijl als het goed is de geur van de gebakken pepernoten in de klas hangt!
 
Organisatie na de les
  • Ik zorg dat alle pepernoten gebakken zijn en verdeel ze over de doosjes.