Heksengym

Beginsituatie:
 
De kinderen weten dat deze week draait rondom het thema heksen en dat veel lessen te maken zal
hebben met dit onderwerp.
De kinderen weten wat een heks is, hoe die eruit ziet en wat de kenmerken zijn van een heks.
Doel:
Het doel van de les is vooral het bewegen, dat ieder kind op eigen tempo zich vrij kan bewegen.
Verder heeft de bewegingsles ook een sociaal doel, want je moet rekening houden met de andere
kinderen, en ook heeft de les een motorisch doel, hoe beweeg je.
Opzet.
Over de gehele zaal zet ik een klim klauter baan op. Dan niet een gewone maar een behekste baan,
hij wordt extra spannend gemaakt, en soms ook dingen die je normaal niet in een baan terug vind.
Ik wil graag het ster/ wandapparaat gebruiken. Waardoor ze heen kunnen klimmen, op kunnen
klimmen en vanaf kunnen glijden. 
Verder wil ik ook de kasten en de trapezoïde gebruiken. Ik wil twee kasten naast elkaar zetten en aan
de uiteinden een matje waarop ze kunnen springen. De trapezoïde zet ik tegen de kasten aan en
daarin hangen dan twee banken zodat ze op de kast kunnen klimmen. Dit gebeurt wel met handen en
voeten en niet alleen op de voeten.
Verder leg ik de lange mat neer waaronder een katdeel, zodat ze kunnen rollen.
Kris kras door de zaal staan banken waarover ze kunnen lopen, gevarieerd in moeilijkheid, de bank,
gewoon staande, maar ook de bank omgedraaid, het element balanceren komt ook weer voor, maar
de kleuters kunnen dan kiezen. Zo is het spannend voor een ieder. 
De banken worden verbonden door hoepels en korven.
Ook wil de diablo neerleggen een fietsje, daarop is het ook heel leuk spelen, niet voor iedereen
geschikt, maar erg leuk om te proberen.
In het wandrek hangen ook banken, zodat ze erop kunnen klimmen en eraf kunnen springen op het
matje dat dan beneden ligt, ook hier weer 2 hoogten van de bank zodat ieder op eigen niveau kan
klimmen.
Alles hangt wel af van de grootte van de zaal, ga ik het speellokaal in dan zullen er een aantal dingen
weggelaten worden, maar zit ik in de gymzaal dan moeten er nog weer extra dingen bij zoals de
zwiepplank, en misschien zelfs wel de touwen, maar dan zo dat er een leerkracht bij staat en er
stoeltjes geknoopt worden zodat ze voelen hoe het voelt om te vliegen. Ook hier liggen matten klaar.
Tijdsduur:
De les duurt een uur, 10 minuten vooraf en achteraf om je om te kleden, maar de kinderen mogen
een 40 minuten klimmen en klauteren.
 
 

Balspellen

Een opbouw van verschillende balspellen van kleuters tot brugklassers.