Heksendrama

 

Beginsituatie 
 
De kinderen kunnen zich inleven 
De kinderen kunnen simpele activiteiten uitvoeren
 
 
 
 
Voorbereiding 
 
Ik kies voor deze activiteit omdat ik denk dat het kleuters wel bezighoudt, het onderwerp
"heksen" Zo kunnen ze zelf een beetje ervaringen hoe het is om een heks te zijn.
De activiteit bestaat uit drie gedeeltes, een inleiding, een hoofd activiteit en een afsluitende
activiteit.
De ruimte die we hiervoor gebruiken is een speel lokaal.  
 
 
 
Inleiding 
 
Opwarming door rond te vliegen op stokken. Met behulp van toverbelletjes een afspraak voor
stilte maken. Je kunt kris kras vliegen, maar ook allemaal achter elkaar aan. Hoog, laag, vlug
of langzaam vliegen.   
 
 
 
Weg met de toverstok. 
 
Opstelling: Eén speler (de heks) is tikker en staat in een hoek van de speelzaal. De anderen
(de plaagkabouters) staan verspreid in de zaal. Eén van hen (de opperplaagkabouter) heeft een
(tover-) stok bij de uiteindes vast. (dat is vooral voor de veiligheid) De kabouters geven de
stok horizontaal aan elkaar door. Juf geeft aan wanneer de heks komt om haar toverstok terug
te eisen, de heks probeert de opperplaagkabouter te tikken. Dat valt niet mee want telkens is
een andere kabouter de opperplaagkabouter. Afspraak: je mag niet gooien met de stok. En je
moet hem met twee handen vast houden.   
 
 
 
Evaluatie 
 
Allemaal in een kring, de heks zit met een blinddoek in het midden. Rondom haar staan wat
van haar spulletjes. Op aanwijzen van de juf nemen sommige kinderen iets weg. Dan mag de
heks kijken en zeggen wat er weg is, heeft ze het goed dan wordt het er weer bij gelegd. Raad
ze het niet dan kunnen er aanwijzingen gegeven worden.