de groei van de ui

 

Het werkblad De groei van de ui

 

 

 

 

 
 1. Teken de ligging van de ui in de grond
    

 1. Wat zijn de slierten aan de ui?
   

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
 1. Waarom is de ui aan de buitenkant bruin?
   

__________________________________________________________________________________________________________________

  

 

 
 1. Wat zal er gebeuren als je een ui plant?
   

__________________________________________________________________________________________________________________

  

 

 
 1. Wat zie je als je een ui open snijdt? Waarom is dit denk je?
   

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
 1. Waar komen de bladeren te voorschijn?
   

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 
Lesbeschrijvingsformulier Natuur

 

 

 

 Reflectie vooraf:

 

Verantwoording/intentie van de onderwijsactiviteit (lesontwerp/leerstof)
Wat is het belang voor de kinderen om dit te leren?

 De kinderen komen door deze les meer te weten over de groei van de ui. We eten wel vaak ui, maar hoe groeien ze en waarom ziet hij er zo raar uit? 

 
 
Lesdoelen die de kinderen werven (kennis/ vaardigheden/ houding)
– Wat moeten de kinderen weten/ kunnen/ vinden? 
– Hoe controleer je dat op het einde van de lesactiviteit?

 *      De kinderen kunnen een ui ontleden.

 *      De kinderen weten hoe een ui groeit. 

 
 
De beginsituatie van de kinderen / de groep 
– Wat weet ik over de kinderen en de leerstof?

 De kinderen hebben al vaker natuurlessen gehad, maar nog niet over de ui.
De leerlingen zijn oud genoeg om veilig met messen om te gaan. 

 
Didactische route:

 

 

De didactische route van de les (in steekwoorden): 
Kies uit: opnemen – bewerken – delen – ervaren – doen – maken – verwerken – reflecteren – integreren 

 

 

 Tijd          Inhoud van het onderwijs     Persoon van het kind   Werkelijkheid van het kind 
Haltes              Leerstof                                    Leerling                Leef- en belevingswereld

 

 

2 min.

 

 

 

 
 

Opnemen
‘instructie’ m.b.t. ui ontleden

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ervaren 
Leerlingen zijn nieuwsgierig

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 min.

 

 

  

 

 
                
 

 
 

 

 

Doen/maken
Ui ontleden

 

 

 

 
5 min.

 

 

 
 

 

 

 

Opnemen
Instructie m.b.t. maken opgavenblad

 

 

 

 

5 min.

 

 

 

 

 

 
 

Bewerken
Opgavenblad maken

 

 

 

5 min.

 
 

 
 

Opnemen
Film bekijken (beeldbank)
 

 

 

 

 
10 min.

 
 

 
 

Reflecteren
Opdrachten nakijken en nabespreken

 

 

 

 

 

 

 

 
Concrete uitwerking van bordschema/ opstelling lokaal e.d.

 De kinderen zitten tijdens deze les op hun eigen plaats.
Het smartboard staat voor in de klas klaar.

Inhoudelijke planning en organisatie van de les:
Concrete (inhoudelijke) uitwerking van de les/ inrichting van de leeromgeving

 

Hoe ga je de les organiseren: welke vakinhouden, welke spel- en/ of leeractiviteiten, welke werkvormen/ materialen?

 

Inleiding:
De uien liggen al klaar op de tafels, de leerlingen raken nieuwsgierig. Ik vertel de leerlingen dat ze met de ui aan de slag mogen gaan, wat ze hiermee doen mogen ze zelf weten. Ik geef ze geen duidelijke opdracht.

 

Kern:
De leerlingen gaan aan de slag met de uien. Dit gaan we kort reflecteren: waarom heb je juist dát met die ui gedaan?
Nu laat ik ze het werkblad maken. De leerlingen hebben nog geen instructie gekregen over de ui.
We gaan een filmpje kijken over de ui (beeldbank). De antwoorden van het werkblad worden duidelijk door het filmpje. Nu geef ik de leerlingen nog een paar minuten tijd om nog eens naar hun eigen antwoorden te kijken en ze desnoods te verbeteren.

 

Afsluiting:
We bespreken de antwoorden van het werkblad.
Als laatste reflecteren we deze les: “had je veel antwoorden goed voor het filmpje?” etc. De leerlingen komen erachter dat ze al veel over iets kunnen weten door er alleen al goed naar te kijken.

 

Benodigdheden:

 

*      Opgavenblad.

 

*      Uien.

 

*      Messen.

 

*      Kranten.