Rekenen met de baby

0

 

Rekenontwikkeling
 
schatkist rekenen handboek p.5-22
 
leergesprekken
Meten van de baby en vergelijken de lengte van de kls in de klas t.o.v. meting in
november
Baby bezoek: hoe oud is de baby, welke kleren zijn al te klein, hoe zwaar, is de baby
al gegroeid
 
waarnemingslessen
Baby poppen sorteren
– Babyspullen sorteren
 
spelactiviteiten
Van alles twee, een paar
Gehoorkokers samen voegen
Kimspel met babyspullen
Teken je eigen ik-boek
 
Geboortekaartjes sorteren
 
Groeien van klein tot groot in tijdschrift foto’s knippen
 
Speelgoed sorteren
 
Het gezin  
 
Buiken meten
 
, hoe groot was hij bij de geboorte
Watertafel: babyflessen vullen
 
 

No comments

Leeftijden

Voor deze opdracht moeten de kinderen grote lijnen van de ontwikkeling van de mens weten te herkennen. De kleuters zijn in staat om leeftijdsverschillen te ...