Individueel observatieformulier voor voordrachtslezen

0

Individueel observatieformulier voor voordrachtslezen

 

 
 
Naam: _____________________________________________ Groep: ______________
 
Data: _________________________ Ingevuld door: _____________________________
 
 
1 Let het kind op de leestekens?
 
0 0 0 0 nee          0 0 0 0 soms          0 0 0 0 ja
 
2 Welke leestekens worden niet gelezen? (turven)
 
punt: ___________________________________________________________________
komma: ________________________________________________________________
vraagteken: ________________________ uitroepteken: __________________________
andere namelijk: __________________________________________________________
 
3 Past de intonatie bij de sfeer van de tekst?
 
0 0 0 0 nee          0 0 0 0 soms          0 0 0 0 ja
 
4 Betrekt het kind de illustraties bij de bepaling van de leestoon?
 
0 0 0 0 nee          0 0 0 0 soms          0 0 0 0 ja
 
5 Let het kind op woorden in de tekst als `boos’, `bang’, verdrietig’?
 
0 0 0 0 nee          0 0 0 0 soms          0 0 0 0 ja
 
6 Wordt het kind gehinderd door een leesprobleem?
 
0 0 0 0 nee          0 0 0 0 soms         0 0 0 0 ja
 
7 Score per beurt
 
0 0 0 0 onvoldoende           0 0 0 0 matig           0 0 0 0 voldoende                         
 
0 0 0 0 ruim voldoende    &
nbsp;  0 0 0 0 goed
 
 
Opmerkingen/ conclusies: __________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 

No comments

Wanneer ICT inzetten?

Waar kan ICT ondersteuning bieden? Algemene zorg Met ICT een krachtige leeromgeving maken Meer leerlinggericht en minder leerstofgericht werken Klasorganisatie anders aanpakken Van kennisoverdrager naar ...