Individueel gedragsprobleeminventarisatie-schema

0
Individueel gedragsprobleeminventarisatie-schema
 

 

 
Naam: ______________________________ Groep: _________ Startdatum: __________
 
Geboortedatum: _____________ Ingevuld door: ________________________________
 
 

 

 
1 Omschrijving van het probleemgedrag: ______________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
2 Hoe vaak komt het voor? _________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
3 In welke situaties komt het voor?____________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
4 Sinds wanneer komt het voor? _____________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
5 Hoe ontwikkelde het probleemgedrag zich? ___________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
Individueel gedragsprobleeminventarisatie-schema (vervolg)
 

 

 
6 Welke maatregelen zijn al genomen? ________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
6a Met welk resultaat? _____________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
7 De ernst van het probleem voor de groep: ____________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
8 Informatie uit het gesprek met de leerling d.d.: _________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
9 Informatie uit het gesprek met de ouders d.d: __________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
10 Informatie uit het gesprek met het team: _____________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
11 Mogelijke nieuwe maatregelen: ____________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_________________________________________ Evaluatie op: ___________________
 
 
 

No comments

Orden de prenten

De leidster haalt een blad tevoorschijn met hierop verschillende prentjes (die een verhaal vormen) en vraagt aan de kleuters wat er op de prenten is ...