Controlelijst voor het voorbereiden van een gesprek met ouders

0
Controlelijst voor het voorbereiden van een gesprek met ouders

 

Leerkracht: _______________________________________________ Datum: ________
Ouders/verzorgers: ________________________________ Kind: __________________
Wat weet ik van de ouders. Wat zijn hun opvattingen en verwachtingen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Hoe zullen ze het gesprek opnemen?
_______________________________________________________________________
Wat is het doel van het gesprek?
_______________________________________________________________________
Heb ik de gespreksinhoud voldoende voorbereid?
In welke volgorde zou ik de punten/argumenten bij voorkeur presenteren?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ben ik voldoende op de hoogte van de voorafgaande gebeurtenissen/gesprekken?
_______________________________________________________________________
Vind ik de plaats geschikt?
_______________________________________________________________________
Is het tijdstip geschikt en is er voldoende tijd?
_______________________________________________________________________
Wat doe ik als ouders het eventuele advies niet overnemen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

No comments

Help de rijmpiet!

Je helpt de rijmpiet die niet meer kan rijmen samen met de kinderen, dit kunnen alleen rijmwoorden zijn (groep 1), maar ook hele zinnen (groep ...